Społeczeństwo: Mieszkania treningowe oraz pogotowie interwencyjne dla najbardziej potrzebujących

Społeczeństwo: Mieszkania treningowe oraz pogotowie interwencyjne dla najbardziej potrzebujących

W ramach projektu „Nie zwalniamy tempa – usługi społeczne i integracja” osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą uczyły się samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu treningowym.

Program zakłada również wsparcie dla uczestników i ich rodzin w zakresie: usług opiekuńczych, pogotowia interwencyjnego, poradnictwa prawnego i psychologicznego, a także Szkołę dla Rodziców: warsztaty i szkolenia oraz działania wolontarystyczne i integracyjne.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu w partnerstwie z Fundacją rozwoju społeczno–gospodarczego „Innovatione” rozpoczęło realizację projektu, który potrwa do czerwca 2019 roku. Projekt „Nie zwalniamy tempa – usługi społeczne i integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Całkowita wartość projektu to: 1.669.488,00 zł. Dofinansowanie opiewa na kwotę 1.585.488,00 zł

Głównym celem projektu jest ułatwienie osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wsparcie uczestnika projektu oraz jego rodziny na terenie miasta Elbląga. Z  bezpłatnego wsparcia w ramach projektu łącznie skorzysta 170 osób.

Jednym z głównych obszarów realizowanych w projekcie  jest mieszkalnictwo treningowe, które przygotuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną  do samodzielnego życia.

Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które już dorastają, potrafiły również samodzielnie funkcjonować, oczywiście przez czas trwania projektu przy wsparciu asystentów. Osoby z niepełnosprawnością, którymi opiekuje się rodzina, w pewnym momencie mogą pozostać same – mówi Małgorzata Jarczewska z PSONI Koło w Elblągu.

W mieszkaniu jednorazowo będzie przebywało 4 podopiecznych wraz z asystentami. Docelowo z mieszkalnictwa treningowego ma skorzystać 20 osób, które zmierzą się z trudnościami dnia codziennego.

Chcemy pokazać, jak wygląda prowadzenie gospodarstwa domowego, zapewnienie czasu wolnego. Osoby przebywające w mieszkaniach treningowych ciągle będą uczestniczyły w zajęciach w naszych placówkach. Mamy nadzieję, że zapewnimy też wsparcie rodzicom, którzy są coraz starsi, jest im trudniej, nie wiedzą co się stanie z dziećmi, gdy oni umrą – dodaje Małgorzata Jarczewska.

Z kolei rodzice osób niepełnosprawnych mogą liczyć na inny rodzaj pomocy. W ramach projektu powstanie pogotowie interwencyjne. Dzięki niemu osoby z niepełnosprawnością będą miały zapewnioną opiekę w sytuacjach kryzysowych, np. gdy rodzic trafi do szpitala.

Mamy też tzw. szkołę dla rodziców, która ma na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy, kształtowaniu prawidłowych postaw rodzinnych oraz postaw członków tej rodziny. W ramach szkoły przewidziano szereg warsztatów, spotkań ze specjalistami, którzy pomogą rodzinom opiekujących się osobą z  niepełnosprawnością intelektualną, czy też z innymi wadami rozwoju w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo–wychowawczych czy opieki nad osobami z niepełnosprawnością –  mówi Iwona Grajkowska, koordynator projektu.

Elbląskie Koło PSONI oferuje wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną już od 25 lat. Obecnie prowadzi cztery placówki pobytu dziennego: Niepubliczne Przedszkole Specjalne, Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Wśród podopiecznych PSONI Koło w Elblągu są małe dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.  

  Monika Szałas Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15674 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.