Społeczeństwo: Kilka słów o zasiłku macierzyńskim

Społeczeństwo: Kilka słów o zasiłku macierzyńskim

Najwyższy zasiłek macierzyński wypłacany z ZUS w Elblągu to prawie 7 tys. zł miesięcznie, natomiast w Warszawie jest to rekordowa  kwota ponad 66 tys. zł. Są to jednak wyjątki, ponieważ przeciętna wysokość zasiłku to 2230 zł. Coraz więcej zasiłków wypłaca ZUS. Wpływ na to ma fakt, że rodzi się więcej dzieci, ale również rosną pensje.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiety w ciągu ostatniego roku przed przejściem na urlop macierzyński lub rodzicielski. Wysokość wypłat wynika wprost z otrzymywanego przez kobietę wynagrodzenia, od którego odprowadzane są składki. Bardzo istotne jest, aby całość naszych zarobków była legalna i niewypłacana, jak to się czasami dzieje, „pod tzw. stołem”. Wówczas świadczenia z ubezpieczenia chorobowego będą dużo niższe.

Jeśli zatrudnienie jest krótsze niż rok,  wówczas wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczona zostanie na podstawie całego okresu zatrudnienia. Zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko bez względu na formę zatrudnienia. Kobiety, które nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe, tzn.  zatrudnione na umowę o dzieło, studentki i osoby bezrobotne otrzymują co miesiąc gwarantowany 1 tys. zł. zasiłku macierzyńskiego przez pierwszy rok życia dziecka. W przypadku osób prowadzących jednoosobowe firmy, podstawą do zasiłku jest kwota, od której odprowadzają składki. Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy nie tylko od formy zatrudnienia, wysokości zarobków, ale również od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski. Twój zasiłek macierzyński wyniesie:

•             w przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze, nie później niż 21 dni po porodzie, zasiłek macierzyński wynosi 80 proc. podstawy wymiaru podczas całego okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego,

•             przekroczenie 21–dniowego terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski oznacza odpowiednio 100 proc. podczas urlopu macierzyńskiego, a następnie 60 proc. podstawy  wymiaru,

•             w przypadku braku wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego; 100 proc. zasiłek macierzyński obowiązuje przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego.

Wszystkie przyszłe mamy, powinny jeszcze przed porodem zastanowić się w jakiej wysokości chcą otrzymywać zasiłek macierzyński i w odpowiednim czasie złożyć wniosek.

  Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko–mazurskiego  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18334 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.