Społeczeństwo: Już działa infolinia dla bezdomnych

Społeczeństwo: Już działa infolinia dla bezdomnych

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko–Mazurskiego od 1 listopada 2017 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pd numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko –mazurskiego.

Udzielanie schronienia, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, jest obowiązkiem każdej gminy, a jego realizacja stanowi kluczowy element wsparcia dla osób pozbawionych podstawowych potrzeb bytowych w tym przede wszystkim schronienia.

Więcej TUTAJ  

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16796