Społeczeństwo: Instytucje kultury bez barier

Społeczeństwo: Instytucje kultury bez barier

Anna Dymna, Dorota Sega, Łukasz Maciejewski, Adam Nawojczyk i Janek Mela wspierają tegoroczną edycję projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”. Jego celem są działania na rzecz podniesienia otwartości i dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

W tym roku działania w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” koncentrują się na dwóch polach: kształcenia kadr instytucji kultury w obszarze profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością wzroku i słuchu (m. in. z zasad savoir–vivre’u, technik i metod udostępniania tekstów, przestrzeni oraz wydarzeń kulturalnych osobom z dysfunkcjami sensorycznymi) oraz tworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

– Zapraszamy pracowników domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów i wszystkich tych, którzy czują, że współtworzą lokalną kulturę. Wierzymy, że – poza działaniem instytucjonalnym i zmianami systemowymi – to właśnie pracownicy, ich wiedza, doświadczenie i wrażliwość, pozwolą nam wspólnie wykreować nowy kulturalny świat dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi – piszą organizatorzy projektu.

Placówki, które zostaną ocenione przez ekspertów jako najlepsze, uhonorowane zostaną przez Województwo Małopolskie świadectwami dostępności. Wyróżnienia te będą dowodem na to, że dany obiekt jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku, niewidomych, słabowidzących czy niesłyszących. Będą także potwierdzeniem, że uwzględniają potrzeby osób starszych, o ograniczonej możliwości poruszania się czy odwiedzających daną instytucję z małymi dziećmi. Dla instytucji kultury świadectwo będzie natomiast potwierdzeniem skuteczności starań, a dla pracowników – dowodem uznania za właściwą postawę w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

  www.mimowszystko.org Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17009