Społeczeństwo: Elektroniczny Sytem Obsługi wsparcia dla niepełnosprawnych

Społeczeństwo: Elektroniczny Sytem Obsługi wsparcia dla niepełnosprawnych

Do tej pory osoba z niepełnosprawnością, która chciała uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON musiała udać się do urzędu, żeby złożyć stosowny wniosek. Takich wniosków w całej Polsce, co roku, składa się ponad 500 tys. A kwota, którą samorządy rozdysponowały w 2017 roku sięgnęła 1 mld złotych.

Korzystając z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, dzięki środkom z PFRON, uruchomiono nowoczesną platformę informatyczną, której celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz załatwianie na drodze elektronicznej spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON.

Celem Systemu Obsługi Wsparcia jest zmniejszenie trudności w aplikowaniu o środki PFRON i poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli (ON), ponadto zwiększenie zainteresowania i poprawa jakości i dostępności e–usług, kierowanych do osób z niepełnosprawnościami i podmiotów działających na ich rzecz oraz zapewnienie sprawnego przepływu danych sprawozdawczych pomiędzy realizatorem zadań (JST), a podmiotem finansującym (PFRON) – mówi Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW.

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła korzystać z Systemu jednostka samorządowa na jej terenie musi do niego przystąpić. Właśnie trwa pierwsze wdrożenie Systemu SOW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, gdzie specjaliści z zespołu SOW w asyście wykonawcy systemu dokonują konfiguracji oprogramowania oraz przeprowadzają instruktaż stanowiskowy użytkowników aplikacji. Jeszcze w tym roku System SOW zostanie wdrożony w 41 powiatach w całej Polsce, a kolejne powiaty będą obsługiwane systematycznie w roku 2019. Odtąd w każdej Jednostce, która dołączy do Systemu SOW możliwe będzie załatwienie dofinansowania drogą elektroniczną – od wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, po złożenie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, aż po podpisanie umowy i rozliczenie dofinansowania.

Rezultaty projektu to stworzenie SOW (scentralizowanej platformy informatycznej), kreatora, który ułatwia dobór odpowiedniej formy wsparcia, portalu informacyjnego (portal–sow.pfron.org.pl), przekazanie blisko 2 tys. urządzeń digitalizujących i mobilnych, uruchomienie infolinii SOW 0 – 800 889 777 (połączenie bezpłatne) lub 22 702 00 00 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora) czynnej w dni robocze, w godzinach 9.00–17.00, prowadzenie szkoleń stacjonarnych dla ponad 1200 osób z JST oraz szkoleń e–learningowych dla Beneficjentów projektu.

Fot.: PFRON

  Inf. nadesłana Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18849