Dyslektyczni sportowcy genetycznie odporniejsi na urazy mózgu

Dyslektyczni sportowcy genetycznie odporniejsi na urazy mózgu

Wariant genu mający związek z utrudniającą naukę dysleksją może zwiększać odporność sportowców na wstrząśnienie mózgu – informuje "Journal of Neurotrauma”.

Badania przeprowadzili naukowcy z Penn State University oraz Northwestern University (USA). Objęły 87 zawodników futbolu amerykańskiego drużyny Penn State grających w latach 2015–2017. Sportowcy przedstawili raporty o przebytych przez siebie wstrząśnieniach mózgu. Dane te zostały potwierdzone przez lekarza zespołu w oparciu o dokumentację medyczną dotyczącą objawów wstrząśnienia mózgu. Ponadto z wewnętrznej strony policzka każdego z graczy pobrano wymaz, który został poddany analizie genetycznej.

Jak się okazało, u zawodników z wariantem CC genu KIAA0319 rzadziej dochodziło do wstrząśnienia mózgu. Nigdy wcześniej nie wiązano wariantów tego genu ze wstrząśnieniem mózgu, natomiast znane jest powiązanie wariantu CC z dysleksją. Naukowcy wytypowali go do badań ze względu na związek z przyleganiem komórek do podłoża oraz migracją neuronów. KIAA0319 może mieć wpływ na to, jak neurony reagują na uraz lub regenerują się po urazie.

Istnieją trzy warianty genu KIAA0319: CC, CT i TT. Sportowcy z wersją genu CC, która powoduje dysleksję, rzadziej cierpieli z powodu wstrząśnienia mózgu. Natomiast dla CT i TT, które nie powodowały dysleksji, przebyte wstrząśnienia mózgu było częstsze.

Jak przypuszczają autorzy badania, specyficzna sieć połączeń w mózgu dyslektyków może być bardziej odporna na następstwa urazu głowy. W dysleksji połączenia nerwowe odpowiedzialne za przetwarzanie języka mówionego oraz pisanego mają charakter bardziej rozproszony. Zdaniem autorów potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy rozproszone „okablowanie” mózgu jest bardziej odporne na falę uderzeniową podczas urazu.

– To odkrycie rodzi pytanie: czy szczególne czynniki genetyczne, które możemy określić, wystawiają graczy na większe ryzyko i czy należy proponować im dyscypliny sportu, w których nie ma ryzyka urazu głowy? – powiedziała współautorka badań dr Amy Herrold.

  Paweł Wernicki/naukawpolsce.pap.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19138