Społeczeństwo: Chcesz zrobić coś dla innych?

Społeczeństwo: Chcesz zrobić coś dla innych?

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami to korzyści obustronne. Niepełnosprawny zyskuje pomoc w usamodzielnieniu się, a wolontariusz nieocenione doświadczenie, które może się przydać w życiu prywatnym i zawodowym. Trwają zgłoszenia do nowej edycji programu, który wystartuje w Gdyni.

„Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej” to projekt, w ramach którego wolontariusze będą pomagać osobom z niepełnosprawnościami z Gdyni w prowadzeniu samodzielnego i aktywnego życia. 

– Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia wolontariuszy zarówno w zakresie codziennych czynności, takich jak zrobienie zakupów, wyjście do lekarza czy załatwienie spraw urzędowych, jak również przy podejmowaniu dodatkowych aktywności służących ich samorozwojowi. Może to być wspólne wyjście na koncert, poznanie ciekawych miejsc w Trójmieście albo pójście na zakupy, spacer czy zwykła rozmowa. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb uczestników – tłumaczy Sonia Zając, koordynatorka programu z Centrum Współpracy Młodzieży. 
 
Zadaniem wolontariusza będzie regularne wsparcie wybranego uczestnika i asystowanie mu w czynnościach, których nie może wykonać ze względu na swoją niepełnosprawność. Spotkania odbywać się będą średnio raz w tygodniu, do końca grudnia 2018 r. Terminy spotkań będą ustalane tak, aby odpowiadały obu stronom. Forma spotkań będzie zależna od potrzeb i pomysłów osoby niepełnosprawnej. 

Uczestnicy wezmą udział w serii szkoleń i spotkań, podczas których nauczą się, w teorii i praktyce, jak w prawidłowy sposób wspierać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Będą uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych, podczas których poznają innych wolontariuszy i uczestników. Dzięki temu będą mieli możliwość wymieniać się doświadczeniami.

Wolontariuszami osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby pełnoletnie. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 lipca 2018. 

Dla osoby niepełnosprawnej

Ze wsparcia wolontariusza mogą skorzystać pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi lub/i niewidome/słabowidzące posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarowym lub znacznym oraz zameldowanie w Gdyni. 
 
Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy i osób niepełnosprawnych oraz regulamin programu dostępny jest na stronie www.cwm.org.pl
 
Projekt finansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Gminy Miasta Gdyni. Osoba niepełnosprawna korzysta z pomocy wolontariusza nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Fot. Lechosław Dzierżak/gdynia.pl

  Lechosław Dzierżak, gdynia.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18263