Społeczeństwo: Bydgoszcz dla seniora

Społeczeństwo: Bydgoszcz dla seniora
Fot. Adminstrator

Powstaje Bydgoskie Centrum Usług Senioralnych wraz z Klubem Seniora. W obiekcie, który mieścić się będzie przy ul. Fredry, starsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z usług m. in. opiekuńczych i doradczych. W mieście rozdanych zostanie także kilkaset bransoletek życia. Ponadto ruszy projekt „Złota Rączka dla Seniora”, dzięki któremu możliwa będzie pomoc osobom starszym w drobnych naprawach domowych.

Polityka senioralna i rozwiązywanie problemów, które w szczególny sposób dotyczą osób starszych jest jednym z ważniejszych zadań miasta. 

Dlatego już w październiku wystartuje projekt „Złota Rączka dla Seniora 65+”. Polegać będzie na świadczeniu pomocy w prostych sprawach technicznych w miejscu zamieszkania seniora. Pomoc obejmować będzie m. in. usługi naprawcze niewymagających specjalistycznej wiedzy czy uprawnień (wkręcanie korków, regulacja drzwi, naprawa cieknącego kranu itd.). Potrzebę wykonania takiej usługi będzie można zgłaszać telefonicznie lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kolejnym ważnym krokiem związanym z troską o seniorów jest powstanie Bydgoskiego Centrum Usług Senioralnych wraz z Klubem Seniora. Centrum powstanie przy ul. Fredry, w budynku dawnego gimnazjum. Jego otwarcie planowane jest na grudzień tego roku. Dzięki powstaniu Centrum, seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy doradcy, z punktu informacyjnego, a także zamawiać usługi opiekuńcze i wspierające, uczestniczyć w zajęciach integracyjnych, wydarzeniach artystycznych. W Centrum będzie także możliwość skonsultowania się z geriatrą, prawnikiem, psychologiem, psychiatrą, dietetykiem. 

Kolejną nowością jest tzw. bransoletka życia. W Bydgoszczy dostępnych będzie ich ok. 800 sztuk – 500 w ramach wojewódzkiego programu teleopieki, a kolejne 300 pozyska miasto w ramach środków unijnych.  Bransoletka życia to opaska na rękę lub zawieszka na szyję, dzięki której możliwe jest szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Nadajnik wysyła sygnał do Centrum operacyjnego i w zależności od sytuacji – Centrum wzywa karetkę lub osobę do pomocy. Program ma ruszyć w styczniu 2019 – wtedy też pojawi się informacja o naborze. 

Oprócz tego, miasto realizuje szereg działań związanych z polityką senioralną. Cześć z nich realizowana jest we współpracy z samorządem województwa. To m. in. projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów. 

Działania w projekcie będą obejmować m.in. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania   osób niesamodzielnych, zapewnienie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej (na obszarach wiejskich), organizację usług wolontariatu opiekuńczego na rzecz seniorów, wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Ma także powstać Regionalne Centrum Informacji Senioralnej. W planach jest także powstanie czterech domów dziennej opieki medycznej dla osób starszych. 

Wkrótce rozpocznie się także I etap modernizacji Domu Pomocy Społecznej „Jesień życia” na ul. Mińskiej. Zapewnia on opiekę 75 seniorom, którzy z różnych przyczyn nie mogli pozostać w domu rodzinnym. Warto zaznaczyć, że niedawno zakończył się remont Domu Pomocy Społecznej "Promień życia”, którzy kosztował 1,8 mln zł. 

W planach jest także budowa Ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy ul. Mińskiej 15 A. Projekt jest odpowiedzią na założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bydgoszczy na lata 2016–2020, a sam Ośrodek będzie przeznaczony dla 30 osób, które w zależności od potrzeb skorzystają z wsparcia dziennego lub całodobowego.

Źdódło: bydgoscz.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18931 

Print Friendly, PDF & Email