Społeczeństwo: Będzie miejsce dla ŚDS

Społeczeństwo: Będzie miejsce dla ŚDS

Brodnickie Centrum Caritas po rozbudowie powiększy się o pomieszczenia dla środowiskowego domu samopomocy i bursy szkolnej.  12 kwietnia w Kujawsko–Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Caritas Diecezji Toruńskiej przygotował projekt, w ramach którego przeprowadzona zostanie rozbudowa i modernizacja Brodnickiego Centrum Caritas. Stare budynki zostaną rozebrane, a w nowych znajdzie się przestrzeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy (z miejscem dla 50 podopiecznych) oraz Bursy Szkolnej (dla 60 uczniów). Powstanie również nowa kotłownia, oprócz tego przewidziano zmiany w pomieszczeniach administracyjnych i kaplicy.

Prace budowlane mają rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja, ich zakończenie planowane jest na luty 2019 roku. Realizacja inwestycji ma kosztować 7,4 mln zł, z czego 6,3 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

– W ramach naszego RPO zawarliśmy już blisko 1050 umów o dofinansowanie projektów. Największe wsparcie uruchomiliśmy dotąd na działania związane ze wzmocnieniem innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki. Wśród realizowanych projektów nie brakuje też inwestycji w infrastrukturę społeczną – informuje marszałek Piotr Całbecki.

Źródło: kujawsko–pomorskie.pl

  Oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17992