Społeczeństwo: Będą fundusze na poprawę dostępności szkół i szpitali

Społeczeństwo: Będą fundusze na poprawę dostępności szkół i szpitali

W ciągu 6 miesięcy ruszą konkursy m.in. dla 50 szkół i 100 placówek służby zdrowia, które chcą uzyskać dofinansowanie na poprawę dostępności – zapowiada resort infrastruktury.

Ministerstwo chce, by około miliard złotych z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój trafił na zadania związane z poprawą dostępności. Ale aby tak się stało, trzeba doprecyzować część jego zapisów. W najbliższych dniach ma się tym zająć Komitet Monitorujący PO WER, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. 

Wprowadzone zmiany umożliwią m.in. uruchomienie konkursu na zwiększenie dostępności dla 100 placówek służby zdrowia (300 milionów złotych) oraz dla 50 uczelni i 50 szkół (300 milionów złotych). Planowany jest też konkurs „Inkubator Dostępności”, który wesprze innowacje społeczne zwiększające dostępność produktów i usług (10 milionów złotych) oraz system szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników (14,5 miliona złotych). Pieniądze mają być także przeznaczone na Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON), czyli projekt wspierający mobilność osób z niepełnosprawnościami (24,3 miliona złotych).

„Wsparcie z PO WER na te obszary to około 700 milionów złotych. W najbliższych 6 miesiącach ruszą konkursy dla 50 szkół, 50 uczelni i 100 placówek służby zdrowia oraz „Inkubator Dostępności”. Pozostałe działania będą uruchamiane sukcesywnie” – informuje MIiR. 

Komitet przyjął już zmiany w PO WER, które wymagają akceptacji Komisji Europejskiej. Wartość dofinansowania, które zostanie dzięki nim uruchomione to około 300 milionów złotych. Te pieniądze mają trafić m.in. na zapewnienie usług indywidualnego transportu „door–to–door” dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą korzystać z transportu publicznego czy na zwiększenie dostępności budynków wielorodzinnych dla osób o ograniczonej mobilności poprzez usprawnienia instalacyjno–budowlane.

W planach jest także przeszkolenie pracowników transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, wdrożenie usług asystenckich na rzecz uczniów i przygotowanie kadry systemu oświaty do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Utworzonych ma też być 15 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

„Zmiany te mamy już na roboczo uzgodnione z Komisją Europejską. Spodziewamy się, że Komisja Europejska zaakceptuje je do końca roku” – wyjaśnił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. 

Źródło: MIiR

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18942