Społeczeństwo: „Barwy wolontariatu” – zgłoś kandydata

Społeczeństwo: „Barwy wolontariatu” – zgłoś kandydata
Fot. Adminstrator

Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną edycję konkursu pt. „Barwy wolontariatu”. Jest on skierowany do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu.

– Jest to kolejna edycja konkursu, którego realizację zainaugurowaliśmy w Międzynarodowym Roku Wolontariatu 2001. Nosił on wówczas tytuł „Wolontariat – nowe spojrzenie na pracę społeczną”. Od tego czasu działalność wolontariuszy bardzo rozwinęła się zarówno w obszarach potocznie utożsamianych z tego typu zachowaniem, tj. pomocy społecznej, ekologii, oświaty czy służby zdrowia, jak i pojawiają się nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, sport, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, e–wolontariat, usługi specjalistyczne np. porady prawne czy tłumaczenia – informują organizatorzy.

Ideę wolontariatu i jego ponadczasowy charakter docenił również Parlament Europejski, ogłaszając rok 2011 – Europejskim Rokiem Wolontariatu. Tegoroczny konkursu ma być potwierdzeniem tezy, że wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym, jak i na arenie międzynarodowej.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną, do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub placówki współpracującej przy organizacji konkursu. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

– W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć – zaznacza Laura Mickiewicz z Miejskiego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada 2018 r.

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność i partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Do 29 listopada 2018 r. zostaną wybrani laureaci lokalni i regionalni. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Gali Wolontariatu w Olsztynie.

Zgłoszenia kandydatów z regionu elbląskiego nadsyłać należy na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg, bądź na adres mail:  wolontariat@centrumelblag.pl, lub osobiście do siedziby biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są TUTAJ.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19049 

Print Friendly, PDF & Email