Społeczeństwo: Bariery a zatrudnienie. Wypełnij ankietę

Społeczeństwo: Bariery a zatrudnienie. Wypełnij ankietę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje Projekt pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”, który stanowi element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem koncepcji wsparcia wypracowanej w ramach projektu Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, realizowanego w ramach POKL. 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanym ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społ. na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postęp. w zakresie stworzenia optymalnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska pracy.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie ankiet dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na lepsze poznanie problematyki oraz przygotowanie planowanych narzędzi w ramach projektu.

Poniżej zamieszczamy linki do Ankiet – Ankiety wypełniane są poprzez stronę internetową a ich wypełnienie zajmuje naprawdę niewiele czasu.

Ankieta dla Pracodawców TUTAJ

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością – pracowników, potencjalnych pracowników TUTAJ 

  PFRON Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17946 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.