Społeczeństwo: Aktywna rehabilitacja – zapisz się na obóz

Społeczeństwo: Aktywna rehabilitacja – zapisz się na obóz

Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku prowadzi nieodpłatne Obozy Aktywnej Rehabilitacji, dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, w tym również dla osób trwale korzystających w wózka inwalidzkiego.

Taki obóz jest doskonałą formą usprawniania i czynnego wypoczynku, a jego głównym celem jest poprawa samodzielności, stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników. Na Obozach Aktywnej Rehabilitacji będą realizowane różne działania, niemniej jednak istnieją pewne zadania generalne, niezależne od specyfiki uczestników (schorzeń, wieku itp.):

– poprawa samodzielności, stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej;
– wspomaganie procesu usprawniania poprzez zastosowanie zabiegów leczniczo–usprawniających;
– wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi;
– umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego;
– wdrażanie do współdziałania, współżycia w grupie;

OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI

Założeniem obozów jest doprowadzenie uczestnika do przekonania, że mimo niepełnosprawności bardzo wiele czynności fizycznych może wykonać samodzielnie. Najważniejsze jest żeby uczestnicy nauczyli się tego, co potem mogą i powinni czynić w domu. Umiejętności nabyte podczas obozów AR pozwalają organizować sobie proces samousprawniania w różnych warunkach, a sukces można osiągnąć gdy idea niezależności oraz samodzielny tryb życia wejdą w nawyk.

W trakcie obozów AR organizowane są zajęcia poprawiające ogólną wydolność organizmu, rozwijające cechy motoryczne i kompensacyjne. Kształtowana jest płynność, dynamika i estetyka ruchowa.

W trakcie obozów AR prowadzone będą następujące zajęcia:

– TECHNIKA JAZDY NA WÓZKU czyli sposoby pokonywania przeszkód architektonicznych.

– JAZDA KONNA – zasady bezpieczeństwa, metody wsiadania na konia, techniki asekuracji, podstawowy trening jazdy konnej.

– PŁYWANIE – style i techniki pływackie zaadaptowane dla możliwości osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, metody przenoszenia i asekuracji, zasady treningu w wodzie.

– SPORT NA WÓZKACH – tenis stołowy, pool bilard, łucznictwo, trekking wózkowy.

Poprzez specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, przy udziale terapeutów, instruktorów (wzorców osobowych) organizatorzy obozów chcą pokazać w prosty i przekonujący sposób, co można zyskać poprzez aktywną rehabilitację. I, że dzięki niej można radzić sobie z wieloma sytuacjami, które wydają się na pierwszy rzut oka niemożliwe: robienie zakupów, samodzielna podróż samochodem,pociągiem, wyprawa na łono natury.

– Życie staje się prostsze, weselsze, a przede wszystkim samodzielne i niezależne. Do projektu rekrutować będziemy osoby z niepełnosprawnościami i wskażemy im cel, do którego należy dążyć poprzez łamanie barier psychicznych, społecznych i fizycznych – zachęcają organizatorzy.

W trakcie realizacji projektu wykorzystywane będą założenia „Doradztwa Rówieśniczego”, które polegają na wykorzystaniu umiejętności rozwiązywania problemów oraz aktywnego słuchania po to, aby pomóc ludziom znajdującym się w tej samej sytuacji. Metoda doradztwa rówieśniczego została zweryfikowana praktycznie w trakcie naszej dotychczasowej pracy. Jej wyróżnikiem jest pomoc niesiona „rówieśnikom” – osobom znajdującym się w podobnej sytuacji życiowej – przez osoby z danej grupy, które poradziły sobie z głównymi problemami niepełnosprawności.

Informacje o terminach Obozów Aktywnej Rehabilitacji udzielane są telefonicznie:
tel. (054) 283 31 46 / 666897076 lub mailowo: cnzi@poczta.onet.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16192 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.