Spółdzielczość wśród młodych

Spółdzielczość wśród młodych

  Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu realizuje Program „Kampania Edukacji Spółdzielczej”.

  Program jest odpowiedzią na konkurs grantowy rozpisany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy pt. „Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży”. W jego ramach ogłoszone zostały dwa konkursy.

Konkurs „Wiedzy na temat Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych oraz ekonomii spółdzielczej” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów elbląskich uczelni wyższych. Laureaci konkursu w obu grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Akademickie Biuro Karier PWSZ w Elblągu. Konkurs odbędzie się w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu 27 kwietnia 2005r. (środa) godz.: 11:30. Konkurs jest jednoetapowy i zostanie przeprowadzony w formie testu wyboru.

Konkurs „Najlepszy biznes plan” skierowany do spółdzielni uczniowskich prowadzonych przez szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Elbląga spółdzielni studenckich prowadzonych przez studentów elbląskich uczelni wyższych oraz grup inicjatywnych, zamierzających powołać do istnienia spółdzielnią uczniowską lub studencką.
Laureat konkursu otrzyma nagrodę finansową ufundowaną przez Fundację Elbląg w wysokości 2.000 zł na realizację przedsięwzięcia
wskazanego w biznes planie.
Prace konkursowe z wymaganymi załącznikami zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Grantowy: Spółdzielczość – Perspektywa na przedsiębiorczość” należy dostarczyć do dnia 27 kwietnia (środa) 2005 r. do godziny 15:00 do siedziby ABK PWSZ w Elblągu ul. Wojska Polskiego l pok. 223. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Partnerami Programu są Powiatowy Urząd Pracy, Fundacja Elbląg, Federacja Młodych Elbląga, oraz Parlament Studentów RP.  TF Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 345