SOSW nr 2 w Elblągu na Zielonej Szkole Fundacji RECAL – 2019

SOSW nr 2 w Elblągu na Zielonej Szkole Fundacji RECAL – 2019
Fot. Adminstrator

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu po raz kolejny został laureatem ogólnopolskiego Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” w roku szkolnym 2018/2019. Znalazł się w gronie 6 szkół z Polski, które swoją działalnością przyczyniają się do edukacji recyklingowej.

Nagrodą XXIII edycji Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” był wyjazd na Zieloną Szkołę do Niemiec orgaznizowaną w dniach 23 – 27 września 2019 roku przez Fundację RECAL przy współpracy z Novelis Deutschland w Nachterstedt oraz Ardagh Group w Hermsdorf.

Uczestnicy wyjazdu, oprócz wizyt w fabryce Ardagh produkującej aluminiowe puszki do napojów oraz w Novelis – największym na świcie zakładzie recyklingu aluminium, zwiedzili Magdeburg i Berlin.

Programy „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” to jeden z najstarszych programów edukacji recyklingowej w Polsce a wyjazd, który był nagrodą, służył edukacji i był okazją do zaprezentowania osiągnięć Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z zakresu edukacji ekologicznej.

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL działa nieprzerwanie od 1995 r., wspiera odzysk i ponowne przetworzenie aluminiowych puszek po napojach oraz innych opakowań, w których aluminium jest materiałem dominującym. Swoje cele realizują upowszechniając wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania wszystkich opakowań aluminiowych oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych. Aluminiowe puszki po napojach w całości nadają się do ponownego przetworzenia. Odzysk aluminium z puszek przygotowanych do recyklingu można prowadzić w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu.

Więcej informacji: http://recal.pl/program-szkolny/

Marzena Żachowska
Print Friendly, PDF & Email