Sopot planuje budowę ZOL

Sopot planuje budowę ZOL
Fot. pixabay.com

Od listopada 2019 r. w Sopocie działa Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko. To placówka medyczna, która zajmuje się schorzeniami wieku podeszłego: diagnozowaniem i leczeniem osób starszych. Mają więc one zapewnioną fachową pomoc medyczną. Nierozwiązanym problemem jest stacjonarna opieka nad osobami obłożnie chorymi, które nie kwalifikują się do pobytu w placówce, takiej jak hospicjum czy Dom Pomocy Społecznej. Dlatego Sopot planuje budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Są to osoby w bardzo różnym wieku, choć w tej grupie – trzeba to podkreślić, przeważają osoby starsze. Do sopockiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza zgłaszają się coraz częściej rodziny chorych sopocian, które nie potrafią sobie poradzić z opieką nad nimi. Nierzadko wynika to ze złożoności choroby, komplikacji, bólu, który trudno uśmierzyć. Takie osoby bezwzględnie powinny znaleźć się w specjalistycznej placówce, pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry medycznej.

Dobrze, by ta placówka była w niewielkiej odległości od rodzin, przyjaciół i znajomych, bo częste odwiedziny bliskich mają dobroczynny wpływ na proces rekonwalescencji i utrzymywanie więzi. Obecnie osoby wymagające pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym kierowane są do ośrodków poza Sopotem, nie tylko w Gdańsku czy Gdyni, ale również do Prabut, Nowego Dworu Gdańskiego czy Sztumu.

Z tego powodu oraz w odpowiedzi na postulaty środowisk seniorów, zrodziła się konieczność budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego, który stacjonarnie, całodobowo i profesjonalnie zajmie się przewlekle chorymi sopocianami. Dzięki temu – w oparciu o działające już Dom Pomocy Społecznej i Centrum Opieki Geriatrycznej oraz o planowany ZOL – sopocianie zyskają kompleksowy zespół opieki nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz wszystkimi potrzebującymi specjalistycznej opieki.

Rada Miasta Sopotu podjęła w 2017 r. decyzję o rozpoczęciu prac nad zmianą planu miejscowego, co stworzy w przyszłości możliwość budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień m.in. wojewódzkiego konserwatora zabytków, miasto wkracza teraz w kolejny etap zmiany planu – czyli wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, który pozwoli wybudować ZOL.

Źródło: sopot.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email