Sopot: Nabór członków do Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Sopot: Nabór członków do Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W trosce o osoby z niepełnosprawnościami w Sopocie działa Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Do 29 czerwca trwa nabór członków do Rady na kadencję 2020-2024.

Kandydatów  na członków Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Miasta Sopotu. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Sopotu (ul. T. Kościuszki 25/27) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Społecznej Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych”. Można to robić do 29 czerwca 2020 r.

Źródło: UM Sopot
Fot. Pixabay