Słoneczny konkurs fotograficzny

Słoneczny konkurs fotograficzny

Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Radość”w Czeszewie ogłaszają konkurs fotograficzny pod nazwą „Od wschodu do zachodu Słońca”.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz pozyskanie materiału fotograficznego przedstawiającego Słońce o różnych porach dnia.

Mogą w nim wystartować wszystkie chętne osoby, których pasją jest fotografowanie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia, które nie były jeszcze nigdzie publikowane i wystawiane. Prace powinny być dostarczone w formie odbitki w minimalnym formacie 18×24 na papierze błyszczącym, nie podklejone. Zdjęcia należy podpisać godłem, a w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia, którą obok, pod grafiką można pobrać z naszej witryny. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać do 14 czerwca br. na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej „Radość”
ul. Szkolna 24, Czeszewo
62-322 Orzechowo
z dopiskiem Konkurs fotograficzny

Nagrodzeni o przyznaniu nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem poczty. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 21.06.2006 r. w trakcie otwarcia wystawy pokonkursowej w Szkole Podstawowej w Czeszewie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (061) 438 47 33 (prosić Martę Mrozińską).  Oprac. RK Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 995