„Skuteczni w pracy z agresywnymi i uzależnionymi"

Fot. Mateusz Misztal

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim podsumowano realizowany tam projekt: „Skuteczni w pracy z agresywnymi i uzależnionymi”. Nie zabrakło także wymiany doświadczeń z innymi placówkami, m.in. SOSW nr 1 czy SP nr 23.

– Cieszę z się z państwa obecności na dzisiejszej konferencji, w szczególności chciałbym jednak powitać osoby zaangażowane w projekt, który dziś podsumowujemy – mówił, rozpoczynając dzisiejsze spotkanie, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, Radosław Żyłowski. – Ten projekt miał przede wszystkim za zadanie rozwinąć kompetencje naszych pracowników, pomóc im w pracy z młodzieżą.

Zanim głos zabrali prelegenci, wszyscy zebrani mogli obejrzeć spektakl w wykonaniu podopiecznych miejscowego Ośrodka Wychowawczego. W środę (4.12) został on nagrodzony na XXIV Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji, zdobywając pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną którą ufundował premier Mateusz Morawiecki. OSPAR to przegląd twórczości artystycznej, który daje możliwość zaprezentowania dokonań osób z placówek specjalnych – opiekuńczych, zakładów poprawczych, ośrodków wsparcia czy instytucji wychowawczych.

Po spektaklu głos zabrała Xymena Swatowska. – Projekt, który dziś podsumowujemy, realizowaliśmy w naszym Ośrodku przez 18 miesięcy. Wszystko odbyło się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w skrócie POWER. Jak wiadomo, POWER z języka angielskiego oznacza moc i siłę. Takie też miał zadanie. Dać nam siłę do działania, do pracy z młodzieżą. Bardzo się cieszymy, że pieniądze na realizację takich projektów trafiają także do tak małych miejscowości, jak Kamionek Wielki – mówiła koordynator projektu.

W jego ramach kadra Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego odwiedziła placówkę w Wielkiej Brytanii. Poprzez uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i przyglądanie się pracy tamtejszych nauczycieli, mogli oni poznać metody dydaktyczne i system pracy z uczniami w Lincoln. W Hill Holt Wood pracownicy MOW opowiedzieli też o pracy, którą wykonują w swojej placówce.

Magdalena Kuligowska i Bożena Szczodrowska opowiedziały o pracy, jaką wykonują nauczyciele w placówkach w Wielkiej Brytanii, podkreślając, jak ważne jest tam obserwowanie emocji ucznia, które doskonale obrazuje przecież twarz dziecka.

– W trakcie naszego pobytu tam, byliśmy świadkami sytuacji, w której dyrektor placówki siedział na schodach wraz z jedną z uczennic, która płakała i nie chciała powiedzieć co się dzieje. Czekał cierpliwie do momentu, gdy ta nie powiedziała o co chodzi – opowiadały uczestniczki projektu.

Z kolei o problemach, jakie pojawiają się w trakcie procesu dorastania u dziecka opowiedziała dr Irena Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. – W tym czasie, w czasie dorastania, młodzi ludzie starają się sobie opowiedzieć na pytanie „kim jestem?”. Na każdego człowieka, zwłaszcza młodego, oddziałuje wiele elementów, czynników i osób. Są to zainteresowania, znajomi, rodzice, nauczyciele, media. To jest cały zestaw ludzi, sytuacji, bodźców. W tych okolicznościach młody człowiek musi zbudować swoją tożsamość. Są cztery etapy budowania tej tożsamości. Nie zawsze jednak w trakcie każdego z nich człowiek znajduje odpowiedzi na rodzące się pytania – zaznaczyła.

O tym, że nie należy się bać pisania wniosków i realizowania ich, nawet w przypadku barier językowych, opowiadała Maria Chodakowska-Malkiewicz z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elbląg, konsultant d/s j. angielskiego i europejskich programów edukacyjnych. Ekspertka programu eTwinning i Erasmus+ posłużyła się przykładem Kasi, która też bała się realizacji projektu, a dziś jest jedną z ambasadorek programów eTwinning.

Mobilność II

W trakcie realizowanego projektu podsumowano także działania związane z programem Mobilność II, którego jednym z elementów był pobyt w Sevilli.

– Bardzo ważnym elementem szkolenia, tam w Sevilli, było to, że każdy z nas mówił też o sobie. Nie jest to proste, bo mówienie o sobie samym nigdy nie jest proste, ale jest to bardzo ważny element, który buduje naszą samoświadomość – podkreśliła Aleksandra Dyks-Łepek. – Niezwykle istotne jest to, w jakim stanie psychicznym przychodzimy do pracy i jakie nastroje wnosimy do miejsca, w którym pracujemy. Podczas szkolenia była też mowa o tzw. kręgach wpływu i o tym, że my sami mamy największy wpływ na siebie samych. Później pośrednio mamy też wpływ na innych. Bardzo ważne jest też to, by dostrzegać moment, w którym na coś zupełnie nie mamy wpływu.

O doświadczeniach w swoich placówkach mówiły przedstawicielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu. Nauczycielki obu placówek opowiedziały o podobnych projektach realizowanych w ich szkołach. Była też okazja, by podzielić się informacjami na temat tego, jak u nich wygląda praca z młodymi ludźmi.

– Mamy tu [w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – red.] wykwalifikowaną kadrę z bardzo dużym bagażem doświadczeń i wysokim stopniem awansu. Chciałam, żeby chciało nam się jeszcze chcieć. I koledzy i koleżanki, którzy byli zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Hiszpanii, mówią, że warto było. I to jest ta największa wartość. Gdy my jesteśmy zadowoleni i poszerzamy swoje kompetencje, to i lekcje są ciekawsze. Jak lekcje są ciekawsze, to dzieci są zadowolone, a wtedy i dyrekcja jest zadowolona i to jest takie domino – mówi Xymena Swatowska, koordynatorka projektu. – W projekcje brało udział 13 osób. Osiem osób wyjechało na pierwszą mobilność, pięć na drugą. W projekcie zaangażowana była szkoła, internat oraz grupa pschychologów i pedagogów – dodaje.

Jak zaznaczano podczas konferencji, w MOW poza pracą edukacyjną z wychowankami, ważna jest także sfera emocjonalna podopiecznych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim jest placówką resocjalizacyjną dla chłopców do 18. roku życia. W murach placówki mieści się szkoła podstawowa, szkoła branżowa pierwszego stopnia o zawodzie kucharz oraz grupy internackie.