Skorzystaj z dofinansowania do serwisu wózka inwalidzkiego lub skutera

Skorzystaj z dofinansowania do serwisu wózka inwalidzkiego lub skutera

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Posiadasz skuter lub wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym? Chcesz otrzymać pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej tego sprzętu? Sprawdź, jak to zrobić.

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie. Z programu zatem skorzystać może każdy, kto posiada znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz skuter lub wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Skuter lub wózek ten nie musi być zakupiony ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Na czym polega dofinansowanie?

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany: przedmiot/ sprzęt/ urządzenie/ usługa, może być objęty dofinansowaniem. Istotnym elementem oceny wniosku jest uzasadnienie. Wnioskodawca powinien przekonać realizatora, że wnioskowany przedmiot dofinansowania zlikwiduje bądź ograniczy bariery w poruszaniu się. Możliwe jest dofinansowanie w szczególności: zakupu części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia, a także pomoc w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Można uzyskać dofinansowanie do zakupu: części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia, ale też niezbędne naprawy, remonty, przeglądy techniczne, konserwację lub renowację wózka. Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać – co chcesz zakupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas co rozwiąże twój problem w poruszaniu się.

Sfinansowane mogą być również koszty, poniesione jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy zostały poniesione do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w całym okresie spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (znaczny stopień niepełnosprawności).

Wnioski przyjmowane są do końca sierpnia br.

Więcej szczegółów dotyczących samego programu oraz dofinansowania znaleźć można TUTAJ