Senior: W UE powstaną otoczenia przyjazne seniorom

Senior: W UE powstaną otoczenia przyjazne seniorom

Dzięki unijnemu porozumieniu w Sprawie Zmian Demograficznych powstaną środowiska które wspomagać będą aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu poprzez wymianę najlepszych praktyk. Projekt AFE–INNOVNET, którego celem było zawiązanie tego Porozumienia, zgromadził 29 partnerów z 18 krajów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) środowisko fizyczne i społeczne to kluczowe czynniki warunkujące pozostawanie ludzi w zdrowiu oraz zachowywanie przez nich niezależności i samodzielności w zaawansowanym wieku. Pilotażowe środowiska przyjazne osobom starszym są wprawdzie tworzone w całej Europie, ale ich skala jest często ograniczona. Wniesienie wkładu w rozwijanie koncepcji WHO środowisk przyjaznych osobom starszym w Europie – zwłaszcza postęp w kierunku miast przyjaznych osobom dotkniętym otępieniem – było nadrzędnym celem projektu AFE–INNOVNET 

  Oprac. AK Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14414

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.