Senior: Ułatwienia w opłatach za RTV dla osób starszych i niepełnosprawnych

Senior: Ułatwienia w opłatach za RTV dla osób starszych i niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, uważa, że osoby starsze i z niepełnosprawnościami nie powinny być zmuszane do osobistej wizyty na poczcie, aby potwierdzać swoje uprawnienia do zwolnienia z opłat radiowo–telewizyjnych. Po wielu skargach na biurokratyczne utrudnienia Rzecznik zwrócił się do ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka.

Nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych nie wymaga już od osoby, które ukończyły 75 lat, składania dokumentów potwierdzających wiek. Wcześniej ich doniesienie było niezbędne do zwolnienia z opłaty. Mimo to konieczne jest osobiste stawiennictwo na Poczcie Polskiej, aby w oparciu o dowód osobisty potwierdzić swój wiek. Dopiero takie działanie gwarantuje zwolnienie z opłat abonamentowych za radio i TV.

Rzecznik rozumie niezadowolenie seniorów i osób schorowanych, jest też zdania, że Poczta powinna rozważyć umarzanie postępowania egzekucyjnego wobec osób po 75. roku życia, które do 2015 r. nie dopełniły formalnych warunków zwolnienia abonamentu. Obecnie obywatele, którzy nie dopełnili formalności muszą zwracać się z prośbą do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie zaległości w płatnościach. Niestety niejednokrotnie jest już za późno.

W piśmie skierowanym do ministra infrastruktury w związku ze skargami obywateli na procedury pobierania opłat czytamy, że szczególny niepokój rzecznika budzi fakt, że wnioski o interwencje pochodzą najczęściej od osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnościami – zazwyczaj odznaczających się małą sprawnością fizyczną i niskim poziomem świadomości prawnej.

Adam Bodnar wskazuje, że nowelizacja ustawy tylko pozornie ułatwia formalności związane z abonamentem i właściwie nie rozwiązuje problemu. Sygnalizuje ministrowi problemy osób z niepełnosprawnościami, których schorzenia uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają wizyty w placówce pocztowej. Chodzi o osoby, które nie mogą liczyć na pomoc np. rodziny lub sąsiadów w załatwianiu spraw urzędowych.

Innym kwestią poruszoną przez rzecznika jest brak możliwości udokumentowania wyrejestrowania odbiornika. Często dochodzi bowiem do wszczynania postępowań egzekucyjnych, mimo zgłoszenia zaprzestania używania odbiornika, np. po zmianie miejsca zamieszkania. Poczta Polska żąda wówczas przedstawienia dokumentów o skutecznym wyrejestrowaniu odbiornika – nawet po upływie wielu lat. To kolejny problem biorąc pod uwagę fakt, że dokument mógł zostać po prostu utracony z przyczyn niezależnych, a Poczta nie można wymagać przechowywania ich w nieskończoność.

Rzecznik praw obywatelskich oczekuje pisma zwrotnego, w którym minister infrastruktury ustosunkuje się do przedstawionych problemów.

Źródło: www.rpo.gov.pl

  Oprac. Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17900