Senior: Ubezwłasnowolnienie sposobem na problemy?

Senior: Ubezwłasnowolnienie sposobem na problemy?

Różne sytuacje losowe czy problemy zdrowotne zmuszają do ubezwałsnowolnienia bliskiej osoby. Jednak nie może to być lek na problemy jakie wynikają ze starości, wskazuje wydana 17 stycznia 2017 r dyrektywa Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka.

Liczba spraw o ubezwłasnowolnienie rośnie w zastraszającym tempie. Związane jest to m.in. z procesem starzenia się społeczeństwa. Około 90 proc. spraw trafiających na wokandę kończy się ubezwłasnowolnieniem całkowitym. Ten drastyczny środek jest w Polsce nadużywany. Nasze sądy orzekają go często automatycznie na życzenie członków rodziny. Niezmiernie rzadko przy tym badają, czy rzeczywiście jego zastosowanie jest niezbędne, by nieść pomoc danej osobie i jej rodzinie. 

  Oprac. AK Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15157