Senior: Rzecznik Praw Pacjenta o świadczeniach z zakresu geriatrii

Senior: Rzecznik Praw Pacjenta o świadczeniach z zakresu geriatrii

Pacjenci w podeszłym wieku i rodziny osób starszych mają problem z niewystarczającą dostępnością świadczeń z zakresu geriatrii. Mając na uwadze potrzeby tej grupy, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

„Do Rzecznika Praw Pacjenta, w szczególności za pośrednictwem ogólnopolskiej Infolinii, stale zgłaszają się rodziny osób starszych wskazując na niewystarczającą dostępność świadczeń z zakresu geriatrii. Zapewnienie osobom starszym określonych świadczeń opieki zdrowotnej jest o tyle istotne, iż schorzenia związane z wiekiem często skutkują niepełnosprawnością Pacjentów. Tym samym omawiana grupa Pacjentów w przypadku braku pomocy osób trzecich, samodzielnie nie jest w stanie w sposób efektywny zadbać o własne bezpieczeństwo zdrowotne. Z tych względów Rzecznik Praw Pacjenta po raz kolejny zwraca uwagę na sytuację seniorów, którzy z uwagi na swój stan zdrowia są narażeni na wykluczenie społeczne.” – czytamy w wystąpieniu Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta.

Zapewnienie osobom starszym opieki i pomocy zdrowotnej na wysokim poziomie to problem szczególnie ważny, ponieważ w polskim społeczeństwie przybywa osób w wieku senioralnym. Rozwiązaniem mogłyby być oddziały rehabilitacji geriatrycznej (rozumiane jako świadczenie wykonywane przez zespół rehabilitacyjny w składzie: lekarz specjalista rehabilitacji lub lekarz specjalista geriatrii, magister rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, pielęgniarka, psycholog, terapeuta zajęciowy, dietetyk i logopeda świadczeń), których w Polsce nie ma.

Rzecznik Praw Pacjenta wystosował do Ministra Zdrowia postulat o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu rozszerzenie świadczeń gwarantowanych o dedykowane „oddziały rehabilitacyjne geriatryczne”. Bartłomiej Chmielowiec zaproponował również  wprowadzenie obowiązkowej konsultacji geriatrycznej seniorów leczonych na oddziałach innych niż geriatryczne.

Źródło: rpp.gov.pl

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17161