Senior: Ruszyła kolejna edycja konkursu ASOS

Senior: Ruszyła kolejna edycja konkursu ASOS

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz– i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Maksymalna kwota dotacji to  200 tys. zł.

– Tworzymy przestrzeń dla rozwoju osób starszych. Chcemy wykorzystać potencjał, kwalifikacje i doświadczenie seniorów. Czas spędzony na emeryturze nie musi wiązać się z nudą. Warto inwestować w twórcze i edukacyjne projekty dla osób starszych – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz– i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą liczyć na dotacje w wysokości 20 tys. – 200 tys. zł. W konkursie będą promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.  

Oferty można składać 15 kwietnia 2016 r. w wersji elektronicznej przez Generator Ofert ASOS. Wymagany wkład własny to minimum 10  proc. wartości projektu. Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS można uzyskać pod numerem telefonu 22 661 18 80, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku oraz pod adresem mailowym: asos@mrpips.gov.pl. Na realizację programu ASOS w latach 2014 – 2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie.

źródło www.mpips.gov.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13767