Senior: Ruszył konkurs ”Senior–Wigor”

Senior: Ruszył konkurs ”Senior–Wigor”

Do 14 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia do nowej edycji konkursu „Senior–WIGOR”. W konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2016 roku mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego.

Celem strategicznym konkursu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior–WIGOR”.

W 2016 roku środki finansowe w ramach Programu zostaną rozdysponowane na dwa moduły:
a) Moduł I konkursu – utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”,
b) Moduł II konkursu – zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior–WIGOR”.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku na realizację programu przeznaczono 40 mln. zł.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14150