Senior: Przydatna pomoc doradcy emerytalnego

Senior: Przydatna pomoc doradcy emerytalnego

Minęły trzy tygodnie działalności naszych doradców emerytalnych. Po tym czasie możemy niewątpliwie stwierdzić, że powołanie tych stanowisk i wyposażenie przeszkolonych pracowników w instrument w postaci kalkulatora emerytalnego prognozującego przyszłą emeryturę okazało się bardzo trafionym pomysłem.

Przez 15 dni roboczych w całym kraju konsultanci obsłużyli prawie 160 tys. klientów, a wykonanych zostało ponad 100 tys. obliczeń przyszłych emerytur.

W samym Oddziale w Elblągu oraz wszystkich terenowych jednostkach do naszych ekspertów zawitało 1 801 petentów, a 57,4 proc. było zainteresowanych wyliczeniem emerytury.

Informacja o prognozowanej wysokości świadczenie podaje wysokość emerytury brutto, czyli przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustalona jest na podstawie danych przekazanych przez klienta oraz przyjętych założeniach makroekonomicznych. Kwota emerytury, która zostanie ustalona w decyzji, gdy zostanie złożony wniosek , może różnić się od kwoty podanej w informacji.

– Od 2009 roku gdy zaczął obowiązywać zreformowany system emerytalny przyszły emeryt nie mógł przewidzieć jaka będzie wysokość jego świadczenia. Decydował się na złożenie wniosku, a często również rozwiązanie umowy o pracę nie znając przybliżonej wysokości przyszłego świadczenia. Od 3 lipca wprowadzona na Sali Obsługi Klienta usługa doradcy emerytalnego pozwala na świadome podjęcie decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej i wyborze dogodnej daty złożenia wniosku. – wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Osoby korzystające z usługi doradcy miały możliwość dokonania oceny ich pracy. Pozytywnie pomoc doradcy zaopiniowało 97 proc klientów. Przekaz informacji jako zrozumiały również uzyskał werdykt 97 proc. Odłożenie decyzji dotyczącej przejścia na emeryturę, na którą miała wpływ prognozowana kwota świadczenia potwierdziło 20 proc. uczestników ankiety. Wart dodać, że 29 proc. jest jeszcze nie zdecydowana, a 51 proc. zamierz przejść na emeryturę w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego.

  Katarzyna Krupicka Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16141