Senior: ”Look na Senior Klub”

Senior: ”Look na Senior Klub”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do prezentacji działalności klubów seniora na stronie infosenior.rops.torun.pl.  Akcja „LOOK na Senior Klub” ma na celu upowszechnienie wśród osób starszych oferty takich placówek i innych organizacji senioralnych.

Z upływem lat przybywa osób starszych, dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny. Miejscami, w których seniorzy mają możliwość integracji, wymiany doświadczeń i poglądów, realizacji własnych pasji oraz udziału w interesujących wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i sportowych są kluby seniora.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który uruchomił serwis internetowy z informacjami dla osób starszych www.infosenior.rops.torun.pl, zaprasza do prezentacji działalności klubów seniora z regionu na łamach tej witryny. W związku z tym zachęca kluby seniora i różne organizacje senioralne do dzielenia się z nami informacjami na temat podejmowanych działań. Można to zrobić pod nr tel. 56 657–14–69 oraz mailowo: infosenior@rops.torun.pl.

Czytaj też: Kluby i centra usług dla seniorów

Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17971