Senior: Łódzkie inwestuje w seniorów

Senior: Łódzkie inwestuje w seniorów

100 mln zł trafi do instytucji naukowych i firm na badania, rozwój oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, farmacji, usług medycznych oraz aktywnego starzenia się, które wpłyną na poprawę zdrowia i jakości życia seniorów na terenie regionu łódzkiego.

Projekt skierowany jest do instytucji naukowo–badawczych oraz przedsiębiorstw z całego kraju, ale zaproponowane przez nie rozwiązania muszą dotyczyć poprawy sytuacji zdrowotnej i jakości życia osób starszych na terenie woj. łódzkiego. Na ten cel w latach 2017–2027 przeznaczono łącznie 100 mln zł – 50 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego i 50 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

W ramach inicjatywy dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty badawczo–rozwojowe z zakresu innowacyjnych leków i wyrobów medycznych, nowoczesnych metod diagnostyki, a także terapii i urządzeń medycznych, czy rehabilitacyjnych. Program zrealizują wspólnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz samorząd województwa.

autor: Bartłomiej Pawlak/ PAP – Nauka w Polsce

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16691