Senior: Lepsze wsparcie, lepsze życie

Senior: Lepsze wsparcie, lepsze życie

Lublin podpisał deklarację współpracy w obszarze polityki senioralnej, oprócz tego do końca 2020 roku przeznaczy prawie cztery miliony złotych na tworzenie systemu pomocy środowiskowej dla osób starszych.

– Lublin od 2011 r prowadzi aktywną politykę senioralną. Systematycznie rozszerzamy ofertę usług aktywizujących i wspierających najstarszych mieszkańców. Warto przypomnieć, iż od 2012 r. zgodnie z opracowanym Programem wsparcia i aktywizacji seniorów corocznie zwiększamy sieć klubów i dziennych ośrodków (obecnie mamy 27 dziennych ośrodków dla osób starszych świadczących wsparcie w tych formach). Warto przypomnieć takie projekty jak Program „Lublin Strefa 60+” wraz z Lubelską Kartą Seniora, Pudełko Życia, wsparcie psychologiczne w formie telefonicznych i bezpośrednich konsultacji – informuje Monika Lipińska, z–ca Prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych.

Realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 projekt obejmie wsparciem 350 osób.  W Lublinie powstanie punkt domowej opieki w Śródmieściu przy Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów, gdzie osoby starsze mogą  liczyć na pomoc pracownika socjalnego oraz różnorodne formy terapii zajęciowej. Wsparciem finansowym zostanie objętych 11 Klubów Seniora, dzięki czemu seniorzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach, m.in. z obsługi komputera, tanecznych i sportowych. W ramach projektu swoją działalność rozszerzą również Centra Dziennego Pobytu dla Seniorów – tam starsi mieszkańcy Lublina mogą korzystać z bogatej oferty zajęć z zakresu terapii zajęciowej, a także uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych i ze specjalistami. Centra staną się bardziej przyjazne osobom z ograniczoną mobilnością dzięki zlikwidowaniu barier architektonicznych i zakupowi schodołazu.

– Co czwarty mieszkaniec Lublina to osoba po 60 roku życia. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do poprawy jakości życia i funkcjonowania seniorów w naszym mieście. Staramy się dostosowywać usługi społeczne do potrzeb tej grupy mieszkańców, organizujemy różnego rodzaju programy profilaktyczne, ale też wspieramy aktywność seniorów którzy przychodzą do mnie z wieloma świetnymi pomysłami – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Źródło: lublin.eu

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16841 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.