Senior: Kluby aktywizują, centra usług wspierają

Senior: Kluby aktywizują, centra usług wspierają
Fot. Adminstrator

Organizują czas wolny, zajęcia aktywizujące i spotkania integracyjne – w Kujawsko-Pomorskiem powstają kolejne kluby seniora współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Na rzecz osób starszych działają też centra usług środowiskowych, których rolą jest pomoc w organizacji wsparcia opiekuńczego.

Kluby seniora to miejsca spotkań osób starszych, których główną rolą jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Organizują czas wolny swoim podopiecznym, prowadzą działalność prozdrowotną – zarówno edukacyjną jak i konsultacje z lekarzami, organizują wspólne wyjścia do kina czy teatru, przygotowują kursy i szkolenia, między innymi z zakresu obsługi komputera oraz zajęcia ruchowe. Ich rolą jest także tworzenie grup samopomocowych oraz świadczenie porad prawnych, psychologicznych i rodzinnych.

Wsparcie z RPO trafiło dotąd na utworzenie 10 klubów seniora. Ośrodki prowadzą samorządy lokalne i organizacje pozarządowe. Usługi świadczone przez te placówki są bezpłatne. Ze wsparcia skorzysta w sumie 400 podopiecznych.

Centra usług środowiskowych są dodatkową formą wsparcia powiązaną z usługami opiekuńczymi świadczonymi na rzecz seniorów. Oferują kompleksowe wsparcie informacyjne dla osób starszych i ich bliskich o dostępnej pomocy, kierują seniorów do odpowiednich placówek i instytucji pomocowych, są też miejscem szkoleń opiekunów osób starszych. Stanowią także bazę lokalową dla opiekunów i asystentów – stąd pobierają np. materiały higieniczne, przygotowują się do pracy i kontaktują się z podopiecznymi.

W Kujawsko–Pomorskiem wsparcie z RPO trafiło dotąd na utworzenie 10 centrów usług środowiskowych. Część z nich to ośrodki działające przy niektórych domach dziennego pobytu i klubach seniora. Z ich wsparcia skorzysta w sumie około 1,1 tysiąca osób.

Trwa procedura oceny wniosków w kolejnym konkursie na dofinansowanie tego rodzaju projektów w ramach RPO.

Kluby seniora działają w: Bydgoszczy, Inowrocławiu, Chełmży (powiat toruński), Płużnicy (powiat wąbrzeski), Lubiczu (powiat toruński), Sicienku (powiat bydgoski), Nowej Wsi Wielkiej (powiat bydgoski), Małej Nieszawce (powiat toruński), Cierpicach (powiat toruński), Maksymilianowie (powiat bydgoski). Z kolei Centra Usług Środowiskowych do tej pory powstały w: Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Żninie, Gniewkowie (powiat inowrocławski), Płużnicy (powiat wąbrzeski), Górznie (powiat brodnicki), Przysieku (powiat toruński) i Chełmży (powiat toruński).

Źródło: kujawsko–pomorskie.pl

  Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19060 

Print Friendly, PDF & Email