Senior: Już działa Gdyński Ośrodek Wsparcia dla starszych i niepełnosprawnych

Senior: Już działa Gdyński Ośrodek Wsparcia dla starszych i niepełnosprawnych

Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93 oficjalnie otwarty! Opiekę znajdą tu osoby starsze wymagające całodobowej opieki świadczonej czasowo, a także mieszkańcy Gdyni potrzebujący wsparcia dziennego w postaci zajęć usprawniających. Dostępna będzie tzw. opieka wytchnieniowa. Ośrodek może zapewnić opiekę 48 podopiecznym. Pierwsi z nich pojawią się tu w lipcu.

Budowa ośrodka rozpoczęła się rok temu. Na jego potrzeby wykorzystano nieruchomość, na której kiedyś mieściła się placówka dla bezdomnych mężczyzn – Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy.

– Prowadzimy w Gdyni konsekwentną politykę wyprowadzania z bezdomności, usamodzielniania i wspierania osób, które wracają do życia w społeczeństwie – przypominał podczas poniedziałkowego otwarcia GOW Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w dotychczasowym kształcie nie jest w Gdyni potrzebne. Dostosowując się do wymagań, jakie stawia przed nami między innymi demografia, możemy dziś oddać do użytku ważne i potrzebne mieszkańcom miejsce, jakim jest właśnie ośrodek wsparcia dla osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych. To druga w Gdyni placówka, w której osoby chore, przed powrotem do domu ze szpitala, poddawane są rehabilitacji. Ta, która działa na Oksywiu, cieszy się bardzo dużą popularnością. Widzieliśmy wielką potrzebę zwiększenia dostępności do tego typu oferty i ulokowania jej w Gdyni Zachód. 

– Przed systemem pomocy społecznej stają wciąż nowe wyzwania. Nowoczesne miasto to miasto ludzi wrażliwych, pamiętające o osobach potrzebujących. To miasto, które myśli o tym, co będzie w przyszłości – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Na ręce dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składam serdeczne podziękowania za konsekwentne działania na rzecz potrzebujących w naszym mieście. Dziękuję też panu Sławkowi Pawłowskiemu, kierownikowi ośrodka, od zawsze związanemu z tym miejscem. Mieliśmy okazję poznać się w roku 1990. Był charyzmatycznym opiekunem młodzieży, liderem realizującym ważne zadania wychowawcze. Zmieniają się potrzeby, zmienia się funkcja ośrodka, a pan Sławek jest tu zawsze. Myślę, że w pewnym sensie nazwa własna tego miejsca jest sensie związana z osobą pana Sławka. Nie ma potrzeby wymyślania specjalnej opowieści. Jego gospodarz jest najlepszą opowieścią o tym, że to miejsce było zawsze otwarte, zawsze przyjazne, zawsze wiązało się z tym, co rozumieliśmy jako gdyńską wrażliwość – dodaje. 

W sierpniu 2017 roku zakończono wyburzenie starej część ośrodka, nowa inwestycja rozpoczęła się na początku września 2017 roku. Powstał ośrodek o łącznej powierzchni 880 m2. Projekt budowlany zakłada możliwość nadbudowy jednej kondygnacji.

– Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93 jest dostosowany do udzielania wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Przygotowaliśmy 22 miejsca dla osób niesamodzielnych, które na co dzień pozostają w łóżkach, oraz 26 miejsc dla osób starszych, niepełnosprawnych w lepszej kondycji fizycznej. Oprócz funkcji opiekuńczo–pielęgnacyjnej placówka będzie prowadzić aktywizację życiową, rehabilitację ruchową, fizjoterapię w specjalnie przygotowanym do tego gabinecie, a także terapię zajęciową. W pracy z osobami starszymi będziemy wykorzystywać metody innowacyjne, takie jak multimedialne MEMO opracowane specjalnie do prowadzenia treningów pamięci. Opiekę nad podopiecznymi ośrodka sprawować będzie wykwalifikowana kadra i odpowiednio przeszkolony personel – mówi Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93 podzielono na strefy: czerwoną i niebieską.
Pierwsza przeznaczona jest dla osób wymagających opieki całodobowej, ale świadczonej czasowo, do trzech miesięcy, z możliwością jednak jej przedłużenia w razie potrzeby. Zatrudniony tu personel będzie kompleksowo monitorował stan pensjonariuszy, aby po zakończeniu świadczenia opieki dokładnie określić charakter dalszego potrzebnego wsparcia. Strefa niebieska to strefa wsparcia dziennego. Prowadzone w niej będą zajęcia usprawniające z naciskiem na różnego rodzaju treningi umiejętności codziennych, np. pamięci.

– Pomorze jest regionem o dodatnim bilansie migracyjnym, mamy też najwyższy w Polsce wskaźnik urodzeń. Przed nami bardzo dużo wyzwań społecznych, w tym także wynikających ze starzenia się społeczeństwa czy rosnącej liczby osób zależnych. Bardzo mnie cieszy inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, bo wpisuje się w realne wyzwania polityki społecznej – mówi Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. 

O wyzwaniu, jakim jest nowy profil placówki, mówi też Sławomir Pawłowski, kierownik Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia. – A ja lubię wyzwania – przyznaje. – Nasza praca będzie polegała na szeroko pojętym wspieraniu naszych podopiecznych, niewyręczaniu ich, w powrocie do środowiska. Każda z tych osób ma swoją historia, z tych doświadczeń można czerpać, np. prowadząc terapię. Bardzo ważna jest wrażliwość, empatia, profesjonalizm. Nasza kadra jest przeszkolona, każdy wie, co do niego należy. Tak, jak powinno być – przekonuje Sławomir Pawłowski.

Koszt prac inwestycyjnych to ok. 3,1 mln zł, wyposażenia ośrodka – ok. 205 tys. zł. Szczegółowych informacji nt. dostępności miejsc w ośrodku udziela m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Źródło: gdynia.pl

Fot. Arleta Bolda-Górna

  gdynia.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18234