Senior: Informator Olsztyńskiego Seniora

Senior: Informator Olsztyńskiego Seniora

Jednym z wielu przedsięwzięć, jakie podjęła w swojej działalności powołana przy Prezydencie Olsztyna Rada Olsztyńskich Seniorów, było opracowanie ”Informatora Olsztyńskiego Seniora”. Celem opracowania było zebranie w przystępnej formie najważniejszych informacji przydatnych osobom starszym w codziennym ich funkcjonowaniu. Na ok. 100 stronach informatora mieszkańcy Olsztyna mogą zapoznać się między innymi z przysługującymi seniorom ulgami, miejscami przyjaznymi seniorom w mieście, podstawowymi zasadami zachowania się w sytuacji zagrożeń, podstawowymi zasadami rozwiązywania najważniejszych problemów prawnych. 

Informator, w swoim założeniu, ma pomóc w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego osób starszych. Dosyć szeroko ujęto w nim problematykę zdrowia osób starszych, ukierunkowując zainteresowane osoby na jednostki świadczące usługi zdrowotne  i rehabilitacyjne. Umieszczono w nim również informacje dotyczące organizacji i stowarzyszeń oferujących szeroko pojęte wsparcie dla seniorów, takich jak domy dziennego pobytu w tym realizujące program „Senior+”, domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości. Informacje w nim zawarte, skierowane są do różnych senioralnych grup wiekowych i o zróżnicowanym stopniu sprawności, dotyczą możliwości ciekawego i aktywnego spędzania czasu w Olsztynie oraz miejsc, gdzie można zaspokoić swoje potrzeby towarzyskie, edukacyjne, kulturalne lub inne np. z zakresu turystki, rekreacji, czy innych zainteresowań.

Pierwsze wydanie „Informatora Olsztyńskich Seniorów”, celem uzupełniania i aktualizacji na bieżąco, wstępnie zamieszczono na stronie Urzędu Miejskiego.  Aktualnie, z uwagi na duże zainteresowanie grupy senioralnej olsztynian, czynione są starania o wydanie go w formie broszury, która zostanie nieodpłatnie przekazana ośrodkom i domom pomocy społecznej, przychodniom i placówkom służby zdrowia oraz  klubom seniorów, Uniwersytetom Trzeciego Wieku i innym instytucjom służącym pomocą rodzinom i osobom starszym.  Przygotowany Informator  stanowi kompendium wiedzy w obszarze pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji i kultury dla seniorów i ich rodzin, pomocne w wyszukaniu i odnalezieniu oferty najbardziej odpowiadającej potrzebom i zainteresowaniom osób starszych.

Zdjęcie: UM Olsztyn

  UM Olsztyn Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15882 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.