Senior: Inauguracja kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Senior: Inauguracja kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”
Fot. Adminstrator

15 grudnia br w sedzibie MRPiPS odbyła się konferencja, inaugurująca kampanię informacyjną „Bezpieczny i Aktywny Senior”, mającą na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, eksperci, samorządowcy, przedstawiciele policji.

W trakcie konferencji zaprezentowano ulotkę i film promocyjny, pomagające w odpowiedzialnym i dobrym wyborze całodobowej placówki opiekuńczej da osób starszych.

– Bezpieczeństwo to wolność od zagrożeń o charakterze socjalno–bytowym. W tym kontekście ważne jest, żeby każda z najbliższych osób przebywająca w instytucji opieki była bezpieczna i w dobrych rękach – stwierdziła wiceminister Bojanowska.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z Programem Wieloletnim „Senior +” na lata 2015–2020. Został on ostatnio rozszerzony i lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań seniorów oraz możliwości samorządów. Zaproszeni prelegenci mówili również o szeroko pojętym bezpieczeństwie osób starszych, w tym m.in. o nieuczciwych praktykach handlowych, wykorzystujących seniorów czy funkcjonujących nielegalnych placówkach opieki.

Źródło: mpips.gov.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14936

Print Friendly, PDF & Email