Senior: Do 2050 r. osoby starsze będą stanowiły 40 proc. ogółu ludności w Polsce

Senior: Do 2050 r. osoby starsze będą stanowiły 40 proc. ogółu ludności w Polsce

Społeczeństwo polskie staje obecnie przed wyzwaniami, wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności. Wynika to z wydłużania się przeciętnego dalszego trwania życia oraz niskiego poziomu dzietności. Wyniki Prognozy ludności na lata 2014–2050 wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40 proc. ogółu ludności Polski.

– W związku ze zmianami demograficznymi, szeroko rozumiana polityka społeczna wobec osób starszych stanowi jeden z priorytetów działań publicznych – mówiła wiceminister Bojanowska, 7 lutego w Sejmie, podczas wspólnych obrad sejmowych komisji polityki senioralnej oraz polityki społecznej i rodziny – Musi się ona koncentrować wokół ich sytuacji materialnej, stanu zdrowia i zapewnienia opieki zdrowotnej, sytuacji mieszkaniowej, a także aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej, kulturalnej czy sportowej.

Jednym z działań podjętych w celu poprawy sytuacji materialnej osób starszych o najniższych dochodach jest podwyższenie kwoty minimalnej emerytury oraz minimalnej kwoty renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2017 r. minimalna emerytura wyniesie 1000 zł brutto. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 750 zł. Resort rodziny prowadzi także kampanię informacyjną „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Ma ona na celu nie tylko podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób starszych, ale także zwiększenie ich aktywności, zarówno fizycznej, jak i społecznej.

Źródło: www.mpips.gov.pl

  Oprac. AG. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15302 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.