Senior: Czy osobom starszym w Polsce będzie żyło się lepiej?

Senior: Czy osobom starszym w Polsce będzie żyło się lepiej?

W MRPiPS zaprezentowano założenia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność”.

Opracowany dokument, który w najbliższych dniach zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych, jest pierwszym tego typu dokumentem rządowym uwzględniającym wszystkie sfery życia dotyczące osób starszych, m.in. w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych.

– Stworzenie kompleksowego programu w zakresie polityki senioralnej pozwoli na usystematyzowanie i usprawnienie działań instytucji publicznych na rzecz osób starszych w Polsce. Rozwiązania te przyczynią się także do znacznej poprawy jakości życia osób starszych oraz jak najdłuższej samodzielności seniorów poprzez stworzenie warunków do standaryzowanych usług pomocowych i opiekuńczych, wspomagających funkcjonowanie osób starszych – czytamy na stronie MRPiPS.

Działania w tym zakresie będą polegały m.in. na uregulowaniu prawnym ryzyka niesamodzielności, czy wdrożeniu na dużą skalę standaryzowanej teleemedycyny o różnym zakresie usług, dostosowanych do sprawności użytkowników. Opracowanie standardów w zakresie teleopieki i telepomocy poprawi jakość życia dużej liczby osób starszych. Oprócz działań ukierunkowanych na świadczenie bezpośrednich usług niesamodzielnym osobom starszym, konieczne jest także dostosowanie środowiska zamieszkania do możliwości funkcjonalnych tych osób. W związku z tym, w programie zaplanowane zostały projekty uwzględniające projektowanie uniwersalne, a także prowadzenie badań w obszarze projektowania mieszkań dostosowanych do szczególnych potrzeb osób niesamodzielnych.

Warto podkreślić, że rzy MRPiPS działa również zespół ds. opracowywania kierunków polityki społecznej wobec osób starszych, pod kierownictwem prof. Piotra Szukalskiego.

Źródło www.mpips.gov.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17455