Senior: 40 mln złotych na aktywizację osób starszych

Senior: 40 mln złotych na aktywizację osób starszych

ASOS to Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W tegorocznej edycji około 180 tys. seniorów skorzystało z 370 ofert dofinansowanych w ramach tego programu. Jakie możliwości udzielenia wsparcia otwierają się przed organizacjami pozarządowymi w przyszłym roku?

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na projekty w czterech obszarach: edukacja osób starszych, integracja międzypokoleniowa, partycypacja społeczna seniorów oraz usługi społeczne dla osób starszych.

W 2018 roku na realizację programu zaplanowano kwotę 40 mln zł, a na dofinansowanie największą szansę będą miały projekty związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa osób starszych, promowaniem partnerstwa z placówkami dziennego pobytu „Senior+”, wspieraniem osób starszych w rzecznictwie swych interesów oraz w zrzeszaniu się, a także świadczeniem usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności.

Organizacje pozarządowe na zgłoszenie projektów mają czas do 22 grudnia. Szczegóły konkursu dostępne są TUTAJ.

Źródło: mpips.gov.pl

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17084 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.