Są z Tobą w najtrudniejszych chwilach

Są z Tobą w najtrudniejszych chwilach

Hospicjum św. Jerzego im. Aleksandry Gabrysiak działające obecnie przy ulicach Kopernika i Chopina w Elblągu, oprócz usług świadczonych w ośrodku, prowadzi także działalność zewnętrzną, polegającą na opiece nad chorymi osobami w ich mieszkaniach.

Hospicjum jest miejscem w którym udziela się pomocy i troski osobom umierającym, przynosząc im ulgę w cierpieniu.Co ważne, opieka hospicyjna obejmuje nie tylko osobę cierpiącą, ale i też jej najbliższych, którzy odczuwają lęk przed śmiercią, bezsilność wobec choroby i jej objawów.

Dla wielu chorych osób pobyt we własnym domu jest niezwykle istotny dla zmniejszenia objawów stresu i dyskomfortu związanego z pobytem poza miejscem zamieszkania. Dla takich właśnie sytuacji stworzone jest Hospicjum Domowe. Zespoły hospicyjne odwiedzając chorego, opiekują się nim, wspomagając jednocześnie jego rodzinę.
Zdarzają się jednak sytuacje gdzie, gdyż z różnych względów Hospicjum nie jest w stanie zapewnić takiej osobie całodobowej opieki w domu. Wówczas chory znajduje miejsce w stacjonarnym Hospicjum.

Rejestracja pacjentów do Hospicjum Domowego odbywa się na podstawie skierowania od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8.00 do godz. 16.00
Harmonogram udzielania świadczeń w Hospicjum Domowym:
Godziny pracy w domu chorego: całodobowo
Godziny pracy w siedzibie zakładu: od pon. do pt. 8:00 – 16:00. W niedziele, święta, dni dodatkowo wolne od pracy oraz w przypadkach nagłych pod całodobowym numerem telefonu 0-602-748-732.

Zasady opieki całodobowej:
Pielęgniarki: wizyty w domu chorego w godzinach od 8.00 do 16.00 . Po godz. 16.00 – dyżury pod telefonem na wezwanie chorego lub rodziny.
Lekarz: wizyty w domu chorego w godzinach od 8.00 do 18.00. Po godziny 18.00 – dyżury pod telefonem na wezwanie chorego lub rodziny.

W dni wolne od pracy przez całąd dobę – dyżury pod telefonem na wezwanie chorych pełnione przez lekarzy i pielęgniarki.
Numery telefonów: 055 239-61-51 oraz 0-602-748-732 (całodobowy).

*  Elbląskiemu Hospicjum przy ulicy Kopernika powołanemu oficjalnie przez ks. biskupa Andrzeja Śliwińskiego w listopadzie 1992 r., nadano imię dr Aleksandry Gabrysiak, która była jedną z inicjatorek powstania Hospicjum. Był to wówczas pierwszy ośrodek stacjonarny w Polsce. Jednak zanim zaistniały warunki do opieki stacjonarnej, od roku 1988  działało Hospicjum Domowe.
Spotkanie inicjujące działalność Hospicjum odbyło się 18.10.1987 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Elblągu. Uczestnikami spotkania byli: ks. Eugeniusz Dutkiewicz – pallotyn z Hospicjum Gdańskiego, prof. dr med. Joanna Penson z Akademii Medycznej w Gdańsku oraz lekarze, pielęgniarki, farmaceuci – elbląska służba zdrowia.
Do pracy w Hospicjum Domowym zaangażowało się około 100 osób, tworząc dwu – trzyosobowe zespoły złożone z lekarza i pielęgniarek. Zespół nawiązywał kontakt z rodziną chorego po otrzymaniu informacji ze szpitala.  
Starania o zorganizowanie hospicjum stacjonarnego rozpoczęły się zaraz po przemianach 89 roku i przyniosły oczekiwany efekt w dużym stopniu dzięki zaangażowaniu obecnej Patronki Hospicjum – znanej w Elblągu jako Doktor Ola.

Obecnie przy ulicy Chopina znajduje się również siedziba Stowarzyszenia Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, którego najważniejszym celem jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju opieki paliatywnej, poprzez m.in., udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.

Hospicjum utrzymywane jest w znacznej mierze przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o pozostałe środki musi jednak zabiegać samo.

W skład elbląskiego hospicjum wchodzą: Hospicjum Stacjonarne, Oddział Dziennego Pobytu, Hospicjum Domowe, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe Dla Dzieci, Zespół Wsparcia Osieroconych.

Dla hospicjum pracuje sztab ludzi: pracownicy i wolontariusze: 6 lekarzy, 24 pielęgniarki, rehabilitant, psycholog, kapelan, pracownik socjalny, pracownicy administracji, pracownicy obsługi gospodarczej i technicznej.

Co roku Hospicjum bierze udział w akcji pn. “Pola Nadziei”, podczas której wolontariusze z tysiącem żonkili i słodyczami od firmy WOLNOŚĆ, butelką wody i puszką, kwestują w Elblągu zbierając datki na misję Hospicjum.

Hospicjum udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Godziny pracy w placówce przy Kopernika:
od pon. do pt. 8:00 – 16:00. W niedziele, święta, dni dodatkowo wolne od pracy oraz w przypadkach nagłych pod całodobowym numerem telefonu 0-602-748-732.

Hospicjum św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak (Hospicjum św. Jerzego)
ul. Kopernika 26-28, 82-300 Elbląg (warmińsko-mazurskie), tel.: (055) 239 61 50, faks: (055) 239 61 51,  
e-mail: biuro@ehospicjum.pl ; www: http://ehospicjum.pl/ .

Dyrektor: Wiesława Pokropska
Kierownik medyczny: Mirosław Batko

Numer konta: 36 1240 1226 1111 0000 1395 6802
Dodatkowe informacje:
Członkowstwo w OFRH
Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym
  Tomasz Mendrek Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1790