Rzeszów: Wsparcie dla seniorów

Rzeszów: Wsparcie dla seniorów

Fundacja „APROBATA” w Rzeszowie, w ramach Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+, oferuje w okresie od 1.07.2020 r. do 30.10.2020 r. wsparcie dla rzeszowskich seniorów, polegające na pomocy w drobnych naprawach domowych, w pracach na działkach ROD-o lub przy przedogródkach.

Pomoc w ramach projektu przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są mieszkańcami miasta Rzeszowa,
  • są osobami 60+ zwłaszcza samotnymi, z niepełnosprawnością, o niskich dochodach,
  • stale mieszkają w lokalu, w którym ma być wykonana usługa lub są użytkownikami działki,
  • zaakceptują regulamin wsparcia.

Liczba usług jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-16:00 i przyjmuje je Jolanta Fień (tel. 605 638 882, e-mail biuro@fundacjaaprobata.org.pl).

Więcej informacji oraz regulamin znajdują się TUTAJ.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Źródło: UM Rzeszów
Fot. Pixabay