Rząd proponuje wyższe zasiłki rodzinne oraz świadczenia pomocy społecznej

Na wczorajszym posiedzeniu (16 maja), rząd zaproponował, aby zasiłki rodzinne wzrosły od 1 listopada 2012 r. Mają one wynosić miesięcznie: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat i 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Docelowo kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych zaproponowano na poziomie 574 zł na osobę dla ogółu rodzin i 664 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obecnie wynoszą one: 504 zł i 583 zł). Dochodzenie do tego poziomu następowałoby w dwóch etapach: od 1 listopada 2012 r. odpowiednio: 539 zł i 623 zł; od 1 listopada 2014 r. odpowiednio: 574 zł i 664 zł.

Rząd chce także, aby od 1 października 2012 r. wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Do uzyskania takiego wsparcia miałby uprawniać dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie jest to 477 zł). Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale trafią one także do większej liczby osób. Chodzi m.in. o zasiłki: stały, okresowy i celowy.

Źródło: premier.gov.pl  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8116

Print Friendly, PDF & Email