Rusza kolejny etap budowy Elbląskiego Parku Technologicznego

Rusza kolejny etap budowy Elbląskiego Parku Technologicznego

W obecności Wicemarszałka Województwa Grzegorza Nowaczyka oraz lokalnych mediów, w dniu 11 września podpisana została w elbląskim ratuszu umowa z wykonawcą systemu ulic na terenie Parku Technologicznego wraz z uzbrojeniem w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową i sieć telekomunikacyjną. Inwestycja rusza w tym miesiącu, a nowe drogi i uzbrojenie zostaną oddane do użytku za rok. Wykonawcą będzie Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z o.o.

Idea Parku Technologicznego polega na łączeniu nauki z biznesem, w efekcie czego powinny powstawać firmy oparte na wysokiej technologii. Władze Elbląga w tym celu nawiązały współpracę z Politechniką Gdańską i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.
Elbląski Park Technologiczny usytuowany został na terenie dawnego poligonu, nazwanym „Modrzewina”.  Park zajmuje ponad 60 ha południowej części Modrzewiny, bliższej miasta. Za nim, w części północnej, mniej zdewastowanej, o dużych walorach krajobrazowych,  powstanie dzielnica mieszkaniowa.

Podpisana w dniu 11 września umowa na kwotę 16,7 mln zł dotyczy  II zadania w procesie tworzenia Elbląskiego Parku Technologicznego. Zadanie I, obecnie realizowane,  ujmuje budowę  Centrum Logistycznego, które będzie się zajmować kompleksową obsługą firm i instytucji, które w przyszłości będą działały  w Parku. Na Modrzewinę prowadzi obecnie ul. Jana Pawła II, będąca przedłużeniem ul. Płk Dąbka. Drogi ujęte w II zadaniu stanowią ulice wewnętrzne, udostępnią też Modrzewinę od strony zachodniej, łącząc ul. Jana Pawła II z ul. Mazurską.
Równie ważne jak drogi będzie uzbrojenie w wodociąg i kanalizację, na które czekają inwestorzy, którzy już weszli do Parku.Ta infrastruktura techniczna jest też niezbędna dla planowanego na Modrzewinie Północ budownictwa mieszkaniowego.

Zadanie dofinansowane zostało z funduszy unijnych,w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w priorytecie Nowoczesna Gospodarka.

  TB Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4180