Rusza Akademia kompetencji cyfrowych

Rusza Akademia kompetencji cyfrowych

Rusza cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych w zakresie poruszania się w świecie wirtualnym. Mogą w nich wziąć udział osoby powyżej 25. roku życia.

Gmina Miasto Elbląg w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla mieszkańców miasta Elbląg powyżej 25 r. ż., w tym również emerytów i osób aktywnych zawodowo. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, korzystania z usług publicznych, czyli – jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność jego działania w codziennym życiu.

Umiejętności cyfrowe poruszania się w świecie wirtualnym są w obecnej dobie niezbędnym narzędziem oszczędzającym czas i pieniądze. Świat wirtualny spotykamy zarówno w pracy, nauce, opiece nad dziećmi, czy przy załatwianiu spraw administracyjnych. Dlatego Gmina Miasto Elbląg stawiając na rozwój i edukację mieszkańców zaplanowała szkolenia o tematyce:

 • Rodzic w Internecie;
 • Moje finanse i transakcje w sieci;
 • Mój biznes w sieci;
 • Działam w sieciach społecznościowych;
 • Tworzę własną stronę internetową (blog);
 • Kultura w sieci.

Informacje o szkoleniach można uzyskać od poniedziałku do piątku (w godz. 07:30-13:30):

 • w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek „D”), I piętro, pok. 12,
 • pod numerem telefonu: 55-239-33-16,
 • pod adresem e-mail: rekrutacja@umelblag.pl.

Wersję papierową Formularza zgłoszeniowego można pobrać w następujących punktach:

 • Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1),
 • Sala Wystawowa Ratusza Staromiejskiego (ul. Stary Rynek 25),
 • Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy),
 • Departamencie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa),
 • Powiatowym Urzędzie Pracy (ul. Saperów 24),
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Winna 9),
 • Uniwersytecie III Wieku i Osób Niepełnosprawnych (Rzeźnicka 14 B i C).

Formularz zgłoszeń należy składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@umelblag.pl,
 • faxem pod numerem telefonu: 55-239-33-46,
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Departamencie Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek „D”), I piętro, pok. 12,
 • tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń! Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.

Źródło: UM Elbląg

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.