Rugby – dyscyplina przełamująca bariery

Rugby – dyscyplina przełamująca bariery

Od września w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu została wprowadzona innowacja dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym pod hasłem „Rugby – dyscyplina przełamująca bariery”. Zajęcia będą odbywały się na dwóch poziomach: dzieci młodsze oraz młodzież klas starszych szkoły podstawowej. Honorowy patronat nad grupą sportowców objął Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby.

Przedsięwzięcie to, jest zaplanowanym działaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dziecka, tj. harmonijne funkcjonowanie sfer: poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej.

Program ten oparty jest o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym szkoły podstawowej.

Rugby jest dyscypliną niszową i jedną z najbardziej rozwijających, a jej metodycznym wprowadzeniem jest Rugby Tag. Dyscyplina ta kształtuje i doskonali sprawności psychomotoryczne, uczy podstaw społecznych, buduje wolę walki, wytrwałość, wewnętrzną dyscyplinę jak również wdraża do współpracy w grupie.

Rugby Tag jest grą bezinwazyjną i bezkontaktową. W trakcie gry jest zakaz używania siły i ataku fizycznego na zawodnika. Rugby Tag mocno aktywizuje do podejmowania wysiłku fizycznego, co dla naszych podopiecznych jest szczególnie ważne, ponieważ schematyczne, monotonne ćwiczenia są nieatrakcyjne dla dzieci z mniejszą wydolnością intelektualną, a każda aktywność podana w formie gry czy zabawy sprawia, że chętniej w niej uczestniczą. Dyscyplina ta w swojej prostocie
i dostępności, z nieskomplikowaną techniką oraz możliwością realizacji w dowolnych warunkach idealnie wpisuje się w kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Forma ruchu poprzez zabawę ma ogromne korzyści zdrowotne. Jest
środkiem wspomagającym rozwój aparatu ruchu oraz układów: oddechowego, krwionośnego i nerwowego dzieci.

Trenerzy grupy liczą, że inicjatywa zostanie pozytywnie odebrana w środowisku szkolnym, zaangażuje rodziców i opiekunów oraz pozwoli na promocję Rugby Tag wśród młodszych dzieci środowiska lokalnego, a swoim zawodnikom życzą wytrwałości i sukcesów sportowych.

M.Oleksiak, E.Deja, A.Wójtowicz, P.Niemczuk