Rozpoczęcie roku kulturalnego w Światowidzie


19 września w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” odbyła się inauguracja roku kulturalnego 2008/2009 połączona z uroczystymi obchodami z okazji 10-lecia ustawy o samorządzie województwa. Najbliższy sezon decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poświęcony jest edukacji  kulturalnej. Również Centrum Kultury „Światowid” w swoich planach kładzie szczególny nacisk na ten obszar działalności.

– W ciągu tego roku często zapraszać do siebie będziemy dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe, dla których poznawanie siebie, świata i innych jest sposobem na życie – mówił Antoni Czyżyk, dyrektor „Światowida”. W ramach edukacji dorosłych zacieśniamy współpracę ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych, dla których przygotowujemy szeroką ofertę kulturalną.

Aktualne projekty
„Światowid” realizuje trójstronny, polsko-rosyjsko-niemiecki projekt „Integracja=Akceptacja”. Główne działania w ramach projektu, który trwa do końca października 2008, to:
– specjalistyczne wizyty studyjne w Elblągu, Rostocku i Zielonogradzku;
– szkolenia w Elblągu dla liderów organizacji pozarządowych, pracowników administracji oraz instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej- z nastawieniem na osoby niepełnosprawne;
– seminarium dla terapeutów, rodziców i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi;
– wsparcie rodzin z młodzieżą niepełnosprawną poprzez zorganizowanie aktywnych form zajęć integracyjno-terapeutycznych- integracyjny plener plastyczny w Rostocku i Zielonogradsku.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
W roku szkolnym 2008/2009 Światowid wprowadza nowy cykl edukacyjny ”Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Jest to projekt umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem, pogłębienie wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijający ich wrażliwość i przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. W ramach tego projektu organizowane będą spotkania z filmoznawcami, krytykami filmowymi i twórcami.

Do filmów pokazywanych gimnazjalistom i licealistom zostały przygotowane przez filmoznawców i nauczycieli materiały dydaktyczne, zawierające informacje o filmie i scenariusz lekcji. Po spotkaniach zaplanowane są – wzorem Dyskusyjnych Klubów Filmowych – dyskusje z uczestnikami.

E-busem po kulturalnych drogach i bezdrożach

W ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Światowid” zakupi tzw. e-busa, wyposażonego w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Samochód ten będzie mobilnym punktem szkoleniowym, wyposażonym w profesjonalny sprzęt komputerowy i szkoleniowy. Dzięki nim możliwa będzie również realizacja szkoleń dla amatorów kultury na terenach wiejskich, na których nadal dostęp do najnowszych technologii jest bardzo ograniczony. Ponadto e-bus zostanie wyposażony w stanowiska montażowe oraz transmisyjne, dzięki czemu będzie mógł służyć jako terenowa, redakcja medialna z zakresu kultury i turystyki kulturalnej.

„Światowid” przygotował na rok kulturalny 2008/2009 bogaty kalendarz imprez – i tych które już obrosły tradycją i całkiem nowych, które zapewne znajdą swoich odbiorców. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Centrum [url]http://www.swiatowid.elblag.pl
[/url]


Plany na rok kulturalny 2008/2009:


Wrzesień


Repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Tradycyjnie w połowie września organizowany jest przegląd najciekawszych polskich filmów, które kino „Światowid” prezentuje równolegle do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Październik

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kompozycje”
Celem konkursu jest prezentacja prac plastycznych w dziedzinie malarstwa, batiku i grafiki. Mogą w nim brać udział wszyscy miłośnicy sztuk plastycznych.

Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup”

Przez trzy dni października najlepsze pary zmagać się będą pod okiem międzynarodowej, pochodzącej z 13 krajów komisji sędziowskiej, startując w wielu kategoriach wiekowych i w obu stylach tanecznych.

Listopad

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

Do udziału w Spotkaniach zapraszani są artyści z kraju i zagranicy, a na elbląskiej scenie prezentowane są spektakle teatralne, pokazy taneczne, koncerty muzyczne. W ramach spotkań odbywają się także warsztaty artystyczne, seminarium, pokazy filmowe, wystawy fotograficzne i przeglądy filmowe.

Grudzień

Grudzień to czas organizacji imprez okolicznościowych. Dla dzieci i młodzieży przygotowywane są niespodzianki- spektakle lub projekcje filmowe z udziałem Świętego Mikołaja.
„Dzień kina” to prelekcje i projekcje filmowe, a także konkursy związane z rocznicą pierwszych pokazów kinematograficznych braci Lumiere. Obchody „Dnia kina” to prezentacja filmów oscarowych należących do klasyki.

Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny „Ceramiony”
Jest to konkurs skierowany do młodych artystów skupionych w liceach plastycznych, warsztatach terapii ośrodkach kultury.

Styczeń

Gimnazjada taneczna w ramach programu edukacyjnego „Uczyć się, aby żyć”.
„Światowid” wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu organizuje zajęcia z zakresu edukacji tanecznej w I klasach elbląskich gimnazjów podczas dodatkowej lekcji wychowania fizycznego. Umiejętności zdobyte podczas lekcji tańca będą oceniane podczas Gimnazjad, serii turniejów organizowanych dwa razy w roku na zakończenie semestrów.

Luty

Ferie ze Światowidem.
Organizowane zostaną zajęcia tematyczne w pracowniach artystycznych i sali sportowej oraz prezentacje kinowe ulubionych filmów dla dzieci.

„Tydzień z Rzeczpospolitą”
Na przełomie stycznia i lutego organizowany jest przegląd najważniejszych wydarzeń kulturalnych minionego roku. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane wybrane wydarzenia w dziedzinach: film, teatr, literatura, plastyka i rozrywka opisane w corocznej publikacji „Rzeczpospolitej” Bilans w kulturze.

Regionalne Prezentacje Artystyczne Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
Impreza ma na celu prezentacje twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z placówek szkolnictwa specjalnego, grupy często pozostającej na marginesie życia społecznego. Uczestnicy prezentują na elbląskiej scenie programy wokalne muzyczne, taneczne oraz małe formy teatralne. Prezentacjom scenicznym towarzyszą warsztaty artystyczne, regionalny konkurs plastyczny, wystawa oraz festyn integracyjny.

Marzec


Jarmark Sztuki Ludowej

Jarmark, który organizowany jest z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych stanowi zaproszenie dla twórców ludowych i plastyków-amatorów do prezentacji swoich prac i wyrobów, a dla sympatyków sztuki ludowej do ich obejrzenia i nabycia.

Kwiecień

Konkurs „Palmy i pisanki”
W konkursie, który ma charakter międzynarodowy, mogą wziąć udział zarówno twórcy ludowi, jak i amatorzy wykonujący palmy i pisanki zgodnie z tradycyjnymi technikami i rodzinnym przekazem.

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa…Czy to jest kochanie?
Festiwal jest imprezą o randze ogólnopolskiej w formie konkursowych prezentacji w czterech kategoriach: piosenki artystycznej, recytacji, teatrów jednego aktora i małych form teatralnych. Prezentacje oceniane są przez jury festiwalowe złożone z wybitnych postaci polskiego teatru, literatury i piosenki.

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Jantar”

Podczas turnieju pary prezentują się w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

Turniej Tańca „Bażant”

„Bażant” jest to konkurs, w którym przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych prezentują na parkiecie zdobyte na zajęciach tanecznych umiejętności.

Maj

Ogólnopolski Festiwal „Dziecięce Konfrontacje Taneczne”
Uczestnikami festiwalu są dzieci oraz młodzież skupiona w zespołach tanecznych działających przy domach kultury, szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach kulturalnych, które prezentują się w hip-hopie, disco-dance i inscenizacjach tanecznych.

Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej „O Muszlę Bałtyku”
Głównym zadaniem turnieju jest ochrona dziedzictwa narodowego, propagowanie polskich tańców narodowych oraz rozbudzanie zainteresowania tą formą tańca.

Czerwiec

Monarchia Dziecięca i Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Dziecięce Oskary”
Jest to konkursowy przegląd filmów dla dzieci wprowadzonych do kin w minionym sezonie kulturalnym. Nominowane do „Dziecięcego Oskara” produkcje rywalizują o nagrody w pięciu kategoriach: najlepszy film, najlepsza scenografia i kostiumy, najlepsza muzyka, ulubiony bohater i bohaterka. Nagrody przyznaje jury wybrane spośród dzieci uczęszczających na edukacyjne zajęcia „Małej Akademii Filmowej”.

Nadbałtycki Jarmark Folkloru
Jarmark odbywa się w ramach Dni Elbląga pod patronatem Prezydenta Miasta. Na tę imprezę folklorystyczną zapraszani są twórcy i artyści ludowi z Rosji, Litwy i Polski, tworzący: haft, koronki, malarstwo, rzeźby, plecionki, pieczywo obrzędowe, wyroby z bursztynu, wosku, miodu i metalu, pamiątkarstwo, kowalstwo, bednarstwo, plastykę obrzędową.

Europejski Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej Pomosty
W ramach programu „Pomosty” odbywa się szereg imprez- turniej tańca sportowego, występy wokalistów oraz gości z Rosji.

Gimnazjada taneczna

Gimnazjada ta jest podsumowaniem całorocznej edukacji tanecznej prowadzonej w szkołach.

Już tańczę- program zajęć pozalekcyjnych dla czwartoklasistów”
Cykliczne cotygodniowe zajęcia taneczne prowadzone są przez cały rok, a każdy semestr nauki podsumowany zostaje na pokazowym turnieju tańca w czerwcu i grudniu.

Zakończenie roku kulturalnego

Lipiec-sierpień

Kadyny- wioska stuki

Uczestnikami pleneru jest uzdolniona plastycznie młodzież ze szkół plastycznych i sekcji artystycznych. W 2009 roku planowane jest wzbogacenie pleneru o fotografię artystyczną.

Letnia Szkoła Edukacji artystycznej

Jest to cykl zajęć odbywających się dla osób niepełnosprawnych. Integralną częścią Szkoły są wycieczki krajoznawcze i zajęcia z historii i kultury regionu. Osoby niepełnosprawne wspólnie z wolontariuszami rozwijają swoje umiejętności, zdolności artystyczne i wielozmysłowo poznają otaczającą rzeczywistość.

Elbląskie Noce Teatru i Poezji- Festiwal Piosenki Wartościowej

Jest to jedna z najważniejszych imprez „Światowida” o randze ogólnopolskiej odbywająca sie w formie prezentacji.  
  Paula Witek Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2789