Rozmowy o potrzebach sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach

Rozmowy o potrzebach sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach

„Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych” oraz rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu „Godni Naśladowania” odbędzie się w środę 19 czerwca 2019 roku w Olsztynie.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Organizacje społeczne na Warmii i Mazurach – ich miejsce w perspektywie wyzwań rozwojowych regionu do roku 2030″.

Opinie na temat organizacji pozarządowych w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego będą wspólnym wkładem do aktualizowanej „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.

Nie zabraknie również rozmów związanych z potrzebami sektora pozarządowego oraz przedstawione zostaną pomysły na rozwój regionu i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.

W drugiej części spotkania zostaną nagrodzeni laureaci XVI edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Ideą inicjatywy jest promocja sektora pozarządowego, liderów, animatorów oraz samorządów i przedsiębiorców wspierających działalność społeczną.

Organizatorami przedsięwzięcia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11 w Hotelu Omega w Olsztynie (ul. Sielska 4a).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

godz. 11.00-13.00

Prezentacje:

  • Wyzwania rozwojowe Warmii i Mazur do roku 2030 w kontekście aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
  • Edukacja dla rozwoju i demokracji – czym być powinna? – miejsce organizacji pozarządowych w tym systemie, również w zakresie wykorzystania środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Michał Opieczyński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
  • Gospodarka obiegu zamkniętego, niemarnowanie – globalnym wyzwaniem społecznym i gospodarczym – Agnieszka Rzymowska, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
  • Współpraca międzynarodowa województwa warmińsko-mazurskiego – cele, kierunki, wyzwania – Łukasz Bielewski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,

DEBATY STOLIKOWE:

  • Pomysły rozwojowe dla Warmii i Mazur,
  • Potrzeby organizacji społecznych w regionie – co zrobić, aby łatwiej było prowadzić działalność w regionie?,
  • Gospodarka obiegu zamkniętego w województwie warmińsko-mazurskim. Niemarnowanie,
  • Współpraca, partnerstwo w skali mikro i makro,
  • Edukacja dla demokracji – w tym organizacji pozarządowych – problemy i potrzeby,

godz. 13.00-13.20 – przerwa,

godz. 13.20- 14.20 – gala XVI edycji Konkursu „Godni Naśladowania” – Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – wręczenie statuetek i nagród.

Biuro Prasowe