Toruń: Rozmawiali o wychowaniu

Toruń: Rozmawiali o wychowaniu

W miniony wtorek w toruńskim Dworze Artusa odbyła się debata „O wychowaniu przy toruńskim okrągłym stole” z udziałem przedstawicieli MEN, samorządu, kuratorium, środowiska naukowego, szkół i jednostek edukacyjnych oraz rodziców.

Pomysłodawczynią spotkania była posłanka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Iwona Michałek, a współorganizatorami Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Maria Mazurkiewicz – konferencja prasowa z udziałem tych osób poprzedziła debatę. Konferencja stanowiła wprowadzenie do dalszych rozmów, określając cel spotkania, jak i tematy, które miały zostac poruszone.

– Cieszę się, że dzisiejszym toruńskim spotkaniem otwieramy cykl spotkań w całej Polsce dotyczących wychowania. Bardzo mi zależy na tym, abyśmy usłyszeli informacje z różnych stron kraju, co należałoby zmienić, co poprawić, a co wzmocnić w sferze wychowawczej szkoły – powiedziała Iwona Michałek.

Spotkanie w Dworze Artusa miało za zadanie określić kierunek działań w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły, wskazanie obszarów wymagających wzmocnienia i zebranie rozwiązań służących dobrej i skutecznej realizacji funkcji wychowawczej szkoły. Wnioski z tego spotkania zostaną zebrane i opracowane wraz z wynikami debat z innych miast.

Debata została podzielona na cztery panele:

  1. Agresywne dziecko w grupie.
  2. Wychowanie do podejmowania decyzji w kontekście doradztwa zawodowego.
  3. Aktywność rodzica w szkole.
  4. Bezpieczeństwo w szkole.

Już podczas prezentacji poszczególnych zagadnień rozpoczynała się dyskusja, która dawała obraz problemów, na jakie napotykają toruńskie szkoły. Wnioski wynikały z analizy rzeczywistych zdarzeń z codziennego życia szkoły, z jakimi stykają się pedagodzy.

– Ważne jest to, że w toruńskich szkołach nie pracujemy od zdarzenia do zdarzenia. Od trzech lat w mieście obowiązuje Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023, gdzie znajduje się cały pakiet zadań związanych z wychowaniem. Jest tam także informacja, na ile i w jakim zakresie samorząd lokalny może włączać się w proces wychowawczy – powiedział prezydent Michał Zaleski. Otwierając debatę, prezydent omówił rolę i działania samorządu w toruńskiej edukacji. Przytoczył także przykłady zadań służących wzmocnieniu wychowania i bezpieczeństwa w szkołach, takie jak zapewnienie dobrych warunków do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne prowadzone w szkołach, szczególnie dotyczące bezpieczeństwa, wspieranie wolontariatu, udział w programach rządowych, jak Bezpieczna+, Narodowy Program Czytelnictwa.

Magdalena Winiarska / torun.pl
Źródło: torun.pl
Fot. Wojciech Szabelski