Rok w Lazarusie

Rok w Lazarusie

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza Lazarus od blisko dwóch dekad niesie pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: z niepełnosprawnościami, chorym, starszym i bezrobotnym. Co udało się zdziałać na ich rzecz w 2018 roku?

– Ofertą stowarzyszenia jest profesjonalna pomoc w każdej dziedzinie życia, kompensacja braków wynikających z istniejącej choroby czy osamotnienia, pielęgnacja obłożnie chorych, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnianie całodobowego transportu, a także aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych – wymienia Jolanta Gołębiewska, dyrektor ESPH LAZARUS.

2018 rok był czasem wytężonej pracy na rzecz drugiego człowieka. Od początku istnienia Lazarus na zlecenie Gminy Miasta Elbląg realizuje usługi opiekuńcze – w ubiegłym roku ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunek skorzystało 396 osób. Stowarzyszenie ma również w swojej ofercie usługi pielęgniarskie dla osób obłożnie chorych (świadczone w domu chorego). Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, w której wyposażeniu są specjalistyczne łóżka ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, krzesła klozetowe, chodziki, kule, ergometry rowerowe oraz drobny sprzęt medyczny. Oprócz wypożyczalni Lazarus prowadzi Ośrodek Szkoleniowy Aktywizacji Zawodowej, gdzie osoby długotrwale bezrobotne mogą podnieść swoje kwalifikacje.

– Ubiegły rok upłynął również pod znakiem realizowanego w partnerstwie projektu pt. „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej”, w ramach którego prowadzono warsztaty szkoleniowe w pracowni usług opiekuńczych. Trzeba zaznaczyć, że przedstawiciele Stowarzyszenia „Lazarus” wykazują ogromne zaangażowanie w tworzenie i realizację miejskich dokumentów strategicznych. Swoje doświadczenie organizacja wykorzystuje w systemowym wspieraniu osób niepełnosprawnych – mówi dyrektor Jolanta Gołębiewska.

Istotnym obszarem działalności jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również cztery miejsca w ramach treningu całodobowego. Oprócz standardowej oferty, podopieczni ŚDS mogą brać udział w wielu spotkaniach integracyjnych (m.in. z okazji Dnia Seniora, Dnia Rodziny czy Dnia Dziecka), a także wydarzeniach sportowych, kulturalnych oraz w imprezach cyklicznych, takich jak Seniorada, Tydzień Osób Niepełnosprawnych czy Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

Codzienna praca Stowarzyszenia Lazarus na przestrzeni lat została wielokrotnie doceniona, m.in. nagrodą Amicus Bonus (przyznaną za twórcze reagowanie na pojawiające się problemy społeczne oraz stworzenie na terenie miasta Elbląga kompleksowych rozwiązań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), a także (dwukrotnie) nagrodą Biskupa Elbląskiego „Tuus”. 2018 r. przyniósł Stowarzyszeniu Lazarus nagrodę w postaci pierwszego miejsca w konkursie Lodołamacze w kategorii „Instytucja” – zarówno na szczeblu wojedzódzkim, jak i ogólnopolskim.

– Kluczową rolę w realizację zamierzonych planów odgrywają tworzone i realizowane programy i projekty. Przyczyniają się one nie tylko do rozwoju potencjału stowarzyszenia, ale przede wszystkim do rozwiązywania aktualnych problemów społecznych, przez co – działając w szerokim wachlarzu usług – nasza organizacja jest postrzegana przez lokalną społeczność jako niezwykle potrzebna i pożyteczna – podkreśla dyrektor ESPH Lazarus.

AP