Rodzynki z pozarządówki

Rodzynki z pozarządówki
Fot. pixabay.com

Wspierają osoby wykluczone społecznie, niepełnosprawne, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury, a ich działanie jest inspiracją dla innych organizacji pożytku publicznego. Już po raz czternasty wyróżnimy najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych z regionu, przyznając ich twórcom i realizatorom nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na zgłoszenia w konkursie „Rodzynki z pozarządówki” przyjmowane są do 31 marca.

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Ideą konkursu „Rodzynki z pozarządówki” jest wsparcie mniejszych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, realizujących interesujące, nowatorskie projekty – mówi marszałek Piotr Całbecki.

To już trzynasta edycja konkursu. Czekamy na zgłoszenia dotyczące projektów na rzecz pożytku publicznego, realizowanych w ubiegłym roku przez stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty trzeciego sektora, w tym działające na tym polu instytucje Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych.

Uczestnicy konkursu:
bezpośredni realizatorzy zgłaszanego projektu (inicjatywy społecznej)
posiadający siedzibę i działający w naszym regionie
z rocznymi przychodami nie wyższymi niż 300 tys. zł.

Nagrody mają charakter pieniężny, łączna pula wynosi w tym roku 30 tysięcy złotych. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w trzech poprzednich edycjach.

Termin składania wniosków upływa 31 marca (decyduje data stempla pocztowego).

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl
Print Friendly, PDF & Email