Rodzina to moc!

Rodzina to moc!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu po raz kolejny rozpoczyna kampanię rodzicielstwa zastępczego.

Ośrodek poszukuje nowych osób, które chciałyby i podjęłyby się wyzwania opieki nad dzieckiem lub dziećmi, pozbawionymi opieki swoich rodziców lub innych osób bliskich. Poszukiwani są ludzie, którzy mają serce pojemne na dziecięce smutki i rozterki oraz odwagę, by zmierzyć się z traumatycznymi doświadczeniami dziecka, a także chęci do wprowadzenia zmian w swoje życie.

W związku z powyższym w dniu 24 maja 2019 r. o godzinie 18:00 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu przy ul. Traugutta 91 po raz kolejny odbędzie się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod hasłem „Rodzina To Moc”. Koncert jest jednym z elementów projektu „Zawód rodzic zastępczy.

Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Edycja III”. Jest promocją rodzicielstwa zastępczego i podziękowaniem dla wszystkich funkcjonujących rodzin zastępczych, zawodowych, niezawodowych, dziadków, rodzeństwa, którzy wychowują dzieci potrzebujące pomocy i wsparcia.

Ponadto w dniach 27 – 31 maja 2019 r. w MOPS odbędą się „Drzwi Otwarte” dla wszystkich chętnych osób, zainteresowanych byciem rodzicem zastępczym. Odbywać się one będą przy ul. Winnej 9, pokój 306 tel. 55 625 61 22.