REOP na spotkaniu z Prezydentem

W miniony piątek, 11 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie  Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych z Prezydentem Miasta. Na spotkaniu obecni byli  wszyscy członkowie Rady, którzy wysłuchali omówienia przez Prezydenta  aktualnej sytuacji miasta. Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez Przewodniczącego Rady  najbliższych działań  które wymagają  współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania Prezydent stwierdził, iż jest zwolennikiem przejmowania części zadań samorządu przez organizacje pozarządowe, podał m.in. przykład Elbląskiego Hospicjum. Stwierdził iż samorząd w najbliższych latach powinien koncentrować się – przy współpracy z organizacjami – na działaniach na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, seniorów i wspieraniu szkolnictwa wyższego. Zaznaczył, że po przeniesieniu się Urzędu Stanu Cywilnego na Stare Miasto, sala USC przeznaczona zostanie na spotkania dla organizacji pozarządowych. Prezydent wyraził również chęć częstszych spotkań roboczych z Radą, w razie potrzeby nawet co dwa miesiące.

Współpraca samorząd organizacje pozarządowe
Spotkanie z Prezydentem było również okazją do przedstawienia przez Radę swoich postulatów i zagadnień dotyczących wzajemnej współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Arkadiusz Jachimowicz jako przewodniczący Rady przedstawił następujące zagadnienia, które wymagają najbliższych działań we współpracy samorządu z organizacjami:

1.opracowanie rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami
2.opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami
3.przyjęcie uchwały Rady Miejskiej o konsultacjach społecznych
4.przyjęcie uchwały Rady Miejskiej o inicjatywie lokalnej
5.przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielania przez samorząd pożyczek i poręczeń organizacjom
6.przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania i funkcjonowania Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
7.przekazanie środków finansowych z budżetu miasta na Fundusz wkładu własnego
8.zwiększenie środków finansowych z budżetu miasta na działalność organizacji pozarządowych
9.wypracowanie standardów usług społecznych jako podstawy do kontraktowania zadań przez organizacje pozarządowe
10.nieodpłatne udostępnianie przez instytucje miejskie swoich zasobów organizacjom na działalność pożytku publicznego;
11.na sesji Rady Miejskiej – podczas przyjęcia rocznego programu współpracy lub sprawozdania z realizacji programu – prezentacja elbląskiego sektora pozarządowego

W skład Rady Organizacji Pozarządowych wchodzą:

1.Hanna Chmiel– Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek
2.Barbara Dolniak– Liga Kobiet Polskich w Elblągu
3.Anna Garbarska-Werner– Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
4.Arkadiusz Jachimowicz– Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
5.Paweł Kulasiewicz– Stowarzyszenie Elbląg Europa
6.Edward Łebkowski– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
7.Grzegorz Nowaczyk– Stowarzyszenie Historyczno Poszukiwawcze Denar
8.Elżbieta Szczesiul-Cieślak-Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
9.Marian Peters– Stowarzyszenie im. Rodzinny Nalazków

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5512